Automaatiokunnossapidon työnjohtajaa

Boliden Kokkola