Automaatioinsinööri meriteollisuuteen

Barona Teollisuus Oy