(Poistunut julkaisusta)

Asumispalvelujen päällikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.12.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Vanhus- ja vammaispalvelut/ Erityisasuminen

Simontie 5 A, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.01.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme Vantaan Vanhus- ja vammaispalveluihin, Erityisasumisen palveluyksikköön, asumispalvelujen päällikköä vakituiseen virkaan. 

Vantaan Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueeseen kuuluu neljä tulosyksikköä: Vantaan sairaala, Kotona asumisen tuki, Erityisasuminen ja Ostopalvelut. Henkilöstöä koko tulosalueella on n. 1 200, joista suurin osa on hoitohenkilöstöä. Talousarvion mukainen budjetti vuodelle 2020 on n. 200 milj. euroa.  

Asumispalvelujen päällikön työtehtäviin kuuluu Vantaan kaupungin omien vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen strateginen johtaminen sekä talouden ja toiminnan kehittäminen tulosalueen talouden ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintaa kehitetään yhteistyössä yksikköjen esimiesten, työyhteisöjen ja asiakkaiden kanssa. Tehtäviin kuuluu oman toiminnan palvelujen suunnittelu, ohjaus ja omavalvonta sekä palvelujen laadun kehittäminen. Työhön kuuluu myös erilaisissa vanhus- ja vammaispalvelujen toimialan työryhmissä ja verkostoissa edustaminen sekä PKS-yhteistyö. Päällikkö toimii erityisasumisen palvelupäällikön suorassa alaisuudessa ja on palveluyksikön johtoryhmän jäsen. 

Haemme uudelleen organisoituvaan palveluyksikköön joustavaa, ennakkoluulotonta, kehittämismyönteistä ja innostunutta päällikköä johtamaan yhtä erityissasumisen kolmesta vastuualueesta. Arvostamme kokemusta johtamis- ja esimiestyöstä vanhus- ja vammaispalvelujen parissa, vahvaa stressin- ja paineensietokykyä sekä kykyä hallita ja ohjata nopeasti muuttuvia tilanteita. Tehtävä edellyttää kykyä hahmottaa ja analysoida toimintaa, taloutta ja tuotettuja palveluita asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen näkökulmista. Työ edellyttää vahvaa johtamisosaamista muuttuvassa ja paineisessa toimintaympäristössä.

Vantaalla Erityisasumisessa järjestetään ikääntyneiden ja vammaisten lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua asumispalvelua sekä palveluasumista. Palvelut järjestetään omana toimintana. Asumispalvelujen päällikkönä toimit 6-8 esimiehen lähiesimiehenä. 

Yksiköissämme tarjotaan kodinomaista ja yksilöllistä asumista. Kuuntelemme asiakasta ja etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja. Mahdollistamme asukkaille merkityksellisen arjen sekä tuemme heitä kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Näyttöön perustuva kehittämistyö on osa arkeamme. 

Tervetuloa meille töihin!

Voit käydä tutustumassa meihin sosiaalisen median kautta:

  • Twitterissä @HyvaVantaa, @vantaanvanhuus
  • Facebookissa Vantaan vanhusten erityisasuminen
  • Instragramissa @vanhustenvantaa
  • Blogissamme http://naururyppyja.blogspot.fi/


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus tai tehtävään soveltuva Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito

Luemme eduksi: Sosiaali- ja/tai terveydenhuollon tutkinnon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3872,47 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Vs. Palvelupäällikkö
Linja Nina
050 302 5195
nina.linja@vantaa.fi

Vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Lahnalampi-Lahtinen Minna
050 312 1815
minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.