(Poistunut julkaisusta)

Asumispalvelujen päällikkö, Erityisasuminen
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Erityisasuminen

Simontie 5 A, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.10.2020 tai sopimuksen mukaan - 

Asumispalvelujen päällikön työtehtäviin kuuluu Vantaan kaupungin omien vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen strateginen johtaminen sekä talouden ja toiminnan kehittäminen tulosalueen talouden ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintaa kehitetään yhteistyössä yksikköjen esimiesten, työyhteisöjen ja asiakkaiden kanssa. Tehtäviin kuuluu oman toiminnan palvelujen suunnittelu, ohjaus ja omavalvonta, sekä palvelujen laadun kehittäminen. Työhön kuuluu myös erilaisissa vanhus- ja vammaispalvelujen toimialan työryhmissä ja verkostoissa edustaminen sekä PKS-yhteistyö. Asumispalvelujen päällikkö on Erityisasumisen johtoryhmän jäsen.

Haemme uuteen palveluyksikköön joustavaa, ennakkoluulotonta, kehittämismyönteistä ja innostunutta päällikköä.  Arvostamme kokemusta johtamis- ja esimiestyöstä vanhus- ja vammaispalvelujen parissa, vahvaa stressin- ja paineensietokykyä sekä kykyä hallita ja ohjata nopeasti muuttuvia tilanteita. Tehtävä edellyttää kykyä hahmottaa ja analysoida toimintaa, taloutta ja tuotettuja palveluita asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen näkökulmista. Työ edellyttää vahvaa johtamisosaamista muuttuvassa ja paineisessa toimintaympäristössä.

Vantaalla Erityisasumisessa järjestetään ikääntyneiden ja vammaisten lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua asumispalvelua sekä palveluasumista. Palvelut järjestetään omana toimintana. Asumispalvelujen päällikkönä toimit 6-8 esimiehen lähiesimiehenä.  Yksiköissämme tarjotaan kodinomaista ja yksilöllistä asumista. Kuuntelemme asiakasta ja etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja. Mahdollistamme asukkaille merkityksellisen arjen sekä tuemme heitä kuntoutumisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Näyttöön perustuva kehittämistyö on osa arkeamme.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Laki 817/2015 7 § mukainen laillistus tai tehtävään soveltuva Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3911,19 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 36 h 15 min / viikko 


Yhteystiedot:

Erityisasumisen palvelupäällikkö
Maria Borg
P. 040 63 27769
maria.borg@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.