(Poistunut julkaisusta)

Asumispalvelujen esimies, resurssipooli
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2018

Vakinainen virka alkaen 01.02.2018
Hakuaika päättyy 14.12.2018  kello 16:00
Erityisasuminen
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhus- ja vammaispalvelut
Työavain 2-734-18

Haluatko olla mukana rakentamassa Euroopan parasta Erityisasumista? Rohkea, innostunut ja kehittämisestä kiinnostunut esimiestyön osaaja – sinulle on tarjolla näköalapaikka Erityisasumisen resurssipoolin esimiehenä. 

Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen, osaavan ja kehittyvän työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Työssäsi tarvitset erityisesti kykyä tarkastella laajoja kokonaisuuksia, tietoteknistä osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua uudistua ja uudistaa. Arvostamme vahvaa stressin- ja paineensietokykyä sekä kykyä hallita ja ohjata nopeasti muuttuvia tilanteita ja resurssitarpeita. Edellytämme sinulla olevan kokemusta esimiestyöstä ja muutosjohtajuudesta. Tehtävä siirtyy vuoden 2019 aikana Vantaan Vanhus- ja vammaispalveluihin perustettavaan resurssikeskukseen.

Resurssipoolin esimies
- Vastaa tulosyksikön henkilöstön optimaalisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä henkilöstön liikuttelusta.
- Vastaa tulosyksikön sijaisten työsuhdejanojen optimoinnista sekä tulosyksikön sijaisbudjetista.
- Vastaa tulosyksikön henkilöstövuokrauksen ostobudjetista ja päättää vuokrahenkilöstön käytöstä.
- Vastaa tulosyksikön henkilöstön optimaalisen käytön raportoinnista sovittuina ajankohtina sovittujen mittareiden avulla. 
- Vastaa rekrytointiprosessin koordinoinnista ja sujuvuudesta sekä kehittämisestä sovittujen toimenpiteiden avulla.
- Toimii lähiesimiehenä Erityisasumisen varahenkilöstölle.

Vantaan kaupungin Erityisasumisessa olemme panostaneet näyttöön perustuvaan palvelujen ja hoitotyön kehittämiseen sekä toiminnan vaikuttavuuteen. Näyttöön perustuva kehittämistyö on osa arkeamme. Vantaalla erityisasumisessa järjestetään ikääntyneiden ja vammaisten lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua asumispalvelua sekä palvelutaloasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Toimintaamme ohjaavat arvot avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Asiakaslupauksemme on: Elä omannäköistä elämää – me mahdollistamme sen.

Haluamme erityisasumisessa toimia edelläkävijöinä ja tämän vuoksi toivomme uudella työntekijällämme olevan kokemusta, taitoja ja ideoita sähköisten työvälineiden ja esim. sosiaalisen median käyttämisestä osana työelämän ja palvelujen kehittämistä. 

Kelpoisuusehto:  Laki 817/2015 8 § tai 559/1994 5 § mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Lisäksi edellytämme: 
- suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
- johtamiskokemusta
- lääkehoitoluvan suorittamista koeaikana

Luemme eduksi: Johtamiskoulutuksen ja näytöt tehtävän edellyttämästä osaamisesta.

Työsuhteen tietojaPeruspalkka: 3120,78 €Työaika: Yleistyöaika

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka. 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta
Instagram @vanhustenvantaa
Facebook Vantaan vanhusten erityisasuminen
Twitter @vantaanvanhuus @hyvavantaa