(Poistunut julkaisusta)

asukasohjaaja
Helsingin seurakuntayhtymä, Yhteinen seurakuntatyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2018

ASUKASOHJAAJAA

Asukasohjaaja työskentelee kolmen asiakasryhmän kanssa: tukiasukkaat Hämeentie 75, kriisimajoitetut ja vuokramaksuvaikeuksissa olevat vuokralaiset Helsingin seurakuntayhtymän vuokra-asunnoissa. Tehtävä painottuu tukiasunto-ja kriisimajoitustyöhön.

Asukasohjaajan tehtävä on tukea ja ohjata asukkaita, huolehtia yhdessä asukkaan kanssa asumissuunnitelman laadinnasta ja seurannasta sekä mahdollistaa yhteisöllistä toimintaa asumisen yksikössä. Asukasohjaajan tehtäviin kuuluu myös asukasturvallisuudesta huolehtiminen ja asuttamistoiminnan käytössä olevan kiinteistön yleisvalvonnasta vastaaminen. Tehtävän tavoitteena on laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen tuen avulla auttaa asukasta saamaan pysyvä vuokra-asunto. Asuttamistoiminnan työtiimiin kuuluu kaksi asukasohjaajaa sekä asuttamistoiminnan koordinaattori.
Tehtävään valittavalta edellytetään piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkaan kelpoistava tutkinto, sosionomin tutkinto tai muu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Lisäksi valittavalla tulee olla riittävä perehtyneisyys asumissosiaaliseen työhön, vuokralainsäädännön, sosiaaliturvan sekä yhteiskunnan ja kirkon tukiverkostojen tuntemus. Seurakuntatyön kokemus ja perehtyneisyys erityisdiakonian työkenttään katsotaan eduksi.
Lisätietoja antaa Jukka Salkosalmi p.09 2340 2582, Ulla Hännikäinen 09 23402577 (lomalla 16.7.-12.8.) tai Marita Nummelin 09 2340 2576 (lomalla 30.7.-27.8.)
Asukasohjaajan tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan, vuosisidonnaisesta palkanosasta riippuen 2397,89- 2757,57€/kk. Työsopimussuhteinen tehtävä tulee ottaa vastaan 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään 3.9. ja siihen valitut kutsutaan henkilökohtaisesti. Tehtävään valitun edellytetään suostuvan neljän kuukauden koeaikaan.
Sähköiset hakemukset kirkon rekrytointijärjestelmän kautta tulee jättää viimeistään viimeistään 24.8.2018 klo 23.00 mennessä.
https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat