(Poistunut julkaisusta)

Assistentti
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 350 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Säteilytoiminnan valvonta –osaston Annosvalvonta- ja dosimetriayksikössä tehdään ionisoivan säteilyn mittauksia, kalibroidaan säteilymittareita, ylläpidetään kansallista säteilytyöntekijöiden annosrekisteriä ja tehdään säteilyn käytön valvontaa tukevaa tutkimusta. Ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikön tehtävänä on valvoa ionisoimattoman säteilyn käytön väestölle aiheuttamaa altistumista (laserit, ionisoimatonta säteilyä hyödyntävät kosmeettiset hoitolaitteet, matkapuhelimet, tukiasemat, voimajohdot ja solariumit), viestiä turvallisuuskysymyksistä ja huolehtia säännöstön ajantasaisuudesta.

Tehtävän kuvaus

Haemme joukkoomme assistenttia Säteilytoiminnan valvontaosastolle huolehtimaan Annosvalvonta- ja dosimetriayksikön sekä Ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikön assistenttipalveluista.

Assistentille kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • kokous- ja tapahtumajärjestelyt sekä kokoussihteerinä toimiminen
  • hankintoihin liittyvät tilaukset ja laskutusasiat
  • sisäisten ja ulkoisten nettisivujen päivitys
  • laboratorion palvelutoimintaan (mm. säteilymittarien kalibroinnit) liittyvä asiakaspalvelu, kirjanpito, laskutusasiat, mittareiden postitus ja muu tukityö
  • laboratorion johtamisjärjestelmään liittyvien dokumenttien ylläpitotyöt
  • muu raportoinnin valmistelu ja siinä avustaminen
  • avustaminen muissa osaston tukitehtävissä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa keskiasteen tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä kokemusta ja kiinnostusta assistentin tehtävistä.

Odotamme sinulta reipasta ja kehittävää otetta työtehtäviin, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Assistentti tekee yhteistyötä niin yksikössä työskentelevien, muiden STUKlaisten kuin STUKin ulkoisten asiakkaidenkin kanssa, joten tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävän hoitaminen vaatii huolellisuutta ja hyvää organisointikykyä. Työssä tarvitaan monipuolisia ohjelmistotaitoja (Office, Word, Powerpoint, Excel).

Eduksi katsotaan myös kokemus assistentin työstä, valtionhallinnon tehtävistä ja niissä käytettävistä tietojärjestelmistä.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä suomen ja tyydyttävä englannin ja ruotsin kielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020 Tehtävä alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
Koeaika: 6kk.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 22.11.2019 16:15
ID: 33-451-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 5-6 (tehtäväkohtainen palkanosa 2347,01 - 2592,18 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 11-20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon, joustavien työaikojen sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Iisa Outola Laboratorionjohtaja 09 7598 8507

Pasi Orreveteläinen Laboratorionjohtaja 09 7598 8230

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme