(Poistunut julkaisusta)

Assistentti
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 350 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ydinvoimalaitosten valvonta –osaston Osastopalvelut-yksikössä (OSP) on avoimena assistentin tehtävä. Osastopalvelut-yksikkö huolehtii Ydinlaitosten valvonta (YTO) sekä Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien (YMO) valvonta osastojen assistenttipalveluiden tuottamisesta.

Tehtävän kuvaus

Haettavan assistentin vastuulle tulee ydinjätehuollon ja ydinmateriaalien valvontaa tekevien toimistojen assistentin tehtävät sekä muita yleisiä tehtäviä.
Assistentille kuuluvat mm. seuraavat tehtävät

  • ydinmateriaalitarkastusten valmistelu- ja tukityöt
  • kansainvälisten organisaatioiden tarkastajatietojen ylläpito ja niihin liittyvien raporttien ja lupien tallennus
  • raportoinnin valmistelu ja avustaminen
  • valvonnanalaisten tietoaineistojen vientilupien haku
  • kokous- ja tapahtumajärjestelyt sekä kokoussihteerinä toimiminen
  • valmiusarkiston ylläpito
  • myyntilaskutus.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja kehittävää otetta työtehtäviin, oma-aloitteisuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta assistentin tehtäviin sekä alan keskiasteen tutkintoa tai alempaa AMK-tutkintoa. Lisäksi tehtävän hoitaminen vaatii joustavuutta, järjestelmällisyyttä, monipuolisia ohjelmistotaitoja (Office). Eduksi katsotaan myös kokemus valtionhallinnon tehtävistä ja niissä käytettävistä tietojärjestelmistä.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvää suomen ja englannin kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020 Tehtävä alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
Koeaika: 6 kk.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 22.11.2019 16:15

ID: 33-446-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 6 (tehtäväkohtainen palkanosa 2592,18 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 11-20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon, joustavien työaikojen sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Auli Koikkalainen Johdon assistentti 09 75988376

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme