Assistent, Kungsgård daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.10.2021

Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Du arbetar i vår 0-3 års grupp smaragderna. Till assistentens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Din insatts möjliggör en flexibel planering av gruppens verksamhet samt en flexibel användning av personal resurser med tanke på barngruppens bästa.

Kungsgårds daghem är beläget i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. Daghemmet består av 5 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i tre olika byggnader Under våren 2022 flyttar vi in i en splitterny byggnad tillsammans med Kungsgårds skola.
På Kungsgårds daghem satsar vi på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Vår verksamhet baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik samt läroplanen för förskoleundervisning.

Arbetet lämpar sig för dig som vill ta ett mellanår i dina studier.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittas.

Arbetsplats: Kungsgårds daghem, Hans Westerlunds väg 6 02780 Esbo

Arbetstid 38h15min / vecka

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_

Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga samt tidigare erfarenhet av arbete tillsammans med barn.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot