(Poistunut julkaisusta)

Assistent, Kongsbergs daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2020

Beskrivning av jobbet: Du fungerar som gruppassistent i en 3-5års grupp med 21 barn. Du jobbar tillsammans med en lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare. Till dina uppgifter hör att stöda barnen i olika verksamheter och fungera som en hjälpande hand.

Arbetet inleds i augusti 2020.

Arbetsplats: Kongsbergs daghem, Loggbranten 2, 02320 Esbo.


Arbetstid: 38h 45h/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter intresse för barn och initsiativ till eget arbete.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Kongsbergs daghem är ett litet daghem som har två grupper och fungerar i första våningen i ett höghus.