Assistent, Finno daghem och förskola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2021

Vi söker dej som vill jobba som assistent i en smågrupp med barn i behov av stöd och göra deras förskoledag menigsfulll, trygg och rolig. Du jobbar i en grupp med 14 förskolebarn tillsammans med tre kolleger.

Finno daghem och förskola har sju grupper varav fyra är integrerade smågrupper för barn i behov av stöd. Daghemsgrupperna består av en integrerad smågrupp för 3-5åringar och två grupper för 3-5 åringar och en grupp för 1-3 åringar. Förskolan har tre integrerade smågrupper.
I smågrupperna jobbar en speciallärare inom småbarnspedagogik, en lärare inom småbarnspedagogik, en barnskötare inom småbarnspedagogik och en assistent.

På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Varje individ, såväl barn som vuxen, uppmärksammas som den är.


Arbetsplats: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo

Arbetstid: 38h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter: flexibilitet och en positiv syn på barn i behov av stöd.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot