(Poistunut julkaisusta)

Assistent, Distby daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.6.2019

Assistent, Distby daghem

Työavain 3-1222-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 20.06.2019 kello 15:45
Distby daghem , Distbybrinken 5 G 02230 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: assistent för barn i behov av stöd i grupp för 3-5 åriga barn. Till uppgiften hör att stöda barnet i vardagen samt att i verksamheten delta tillsammans med gruppens övriga barn. Tillsammans med gruppens personal delta i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. Samarbete med konsultativ lärare inom småbarnspedagogik.


Kelpoisuusvaatimus: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Arvostamme erfarenhet av dylika uppgifter.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 1909,02€/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38.45 h/vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
daghemsföreståndare Maj-Britt Holm
050 321 7374

ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
09-81630620