(Poistunut julkaisusta)

Asianvalvoja, 2 paikkaa, Kuopio
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.7.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Asianvalvojan tehtäviin kuuluvat muun muassa verovelkojen perintään, erilaisten oikeudellisten prosessien velkojapuhevaltaan sekä rikosasioiden hoitoon liittyvät tehtävät.

Haettavana olevan viran tehtäviä ovat esimerkiksi:

• vaativat perintätehtävät
• puhevallan käyttäminen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyssä ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä
• rikosilmoitusharkinta, rikosilmoituksen laatiminen ja puhevallan käyttäminen rikosprosessissa
• verosaatavien turvaaminen ja erilaiset sidosryhmäyhteistyöhön liittyvät tehtävät sekä mahdolliset muut erikseen määrättävät tehtävät

Lyhyempiaikaisessa määräaikaisessa tehtävässä tehtävä voi painottua rikos- tai perintäasioihin, hakijan edeltävän osaamisen mukaan.

Asianvalvojan toimivalta on valtakunnallinen. Täytettävän viran tehtävät sijoittuvat tällä hetkellä pääasiassa Itä-Suomen alueelle (Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtävää hoidetaan Verohallinnon Kuopion toimipisteessä ja työ edellyttää matkustamista.

Virkaan voidaan soveltaa koeaikaa, joka on enintään puolet määräaikaisuuden kestosta, kuitenkin enintään kuusi (6 kk) kuukautta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta hakijalta odotetaan:

• ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa (työ sisältää Verohallinnon oikeudenkäyntiasiamiehenä toimimista ja puhevallan käyttämistä tuomioistuimissa)
• kokemusta rikosasioiden tai perintään ja insolvenssiasioihin liittyvien tehtävien hoitamisesta
• kokemusta oikeudenkäyntiasioiden hoitamisesta
• verolainsäädännön tuntemusta
• oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta, itsenäistä työskentelyotetta ja hyvää päätöksentekokykyä
• esiintymiskykyä
• hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
• hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• matkustusvalmiutta

Suoritettu tuomioistuinharjoittelu ja Verohallinnon järjestelmien käyttöosaaminen sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito luetaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävän kesto

Määräaikainen   Alkamisaika 1.9.2019
tai sopimuksen mukaan   Tehtävä päättyy 31.12.2020   Määräaikaisuuden syy sijaisuus   Lisäksi toinen määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2019-31.12.2019.    

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy tehtävään valittavan hakijan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja aiemman työkokemuksen perusteella Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 tai 13 mukaisesti. Vaativuustason mukainen palkanosa on joko 3319,28 tai 4091,01 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4-12%).

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkaseteli, työnantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.