(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntijasairaanhoitaja
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.7.2020

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on käynnistymässä STM:n rahoittama Tulevaisuuden Sote- keskuksen maakunnallinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan osana syksyllä 2019 käynnistynyttä muutosohjelmaa.

Haemme hankkeeseen kliinisen työn asiantuntijaa ja innovatiivista

ASIANTUNTIJASAIRAANHOITAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen yhtymän hallintoon ajalle 1.9.2020 - 30.9.2022. Myös jatko on mahdollinen.

Hankkeessa tuetaan alueellisen sote-uudistuksen valmistelua, erityisesti palveluiden järjestämistehtävän ja sote- integraation kehittämistä sekä toimintamallien yhtenäistämistä. Hankkeen tavoitteena on mallintaa kuntayhtymään yhtenäinen, uudella tavalla toimiva sote-keskusmalli, jossa huomioidaan maakunnallinen palveluverkkosuunnitelma.

Tulevaisuuden sote-keskuksen kehittäminen on osa kuntayhtymän muutosohjelmaa, jonka pohjalta kehittämiskokonaisuudet on kirjattu kolmen kokonaisuuden alle; ; yhdenmukaiset sote- keskuspalvelut, jotka toimivat maakunnallisena kokonaisuutena sekä tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on pitkälle integroitunut, maakunnallinen toimija, jossa on jo toteutettu paljon kehitystyötä alueen palveluiden parantamiseksi. Tämä tehty kehittämistyö tullaan huomioimaan uudenlaisen toimintamallin kehittämisessä.

Asiantuntija sairaanhoitajana olet mukana kehittämisryhmässä tuomassa oman asiantuntijuutesi tulevaisuuden sote- keskusmallin kehittämistyöhön. Kehittämishanketoimistossa teet tiivistä yhteistyötä tähän hanketyöhön osallistuvien muiden kehittäjien, muutosohjelman vastuuhenkilöiden sekä erilaisten sidosryhmien kanssa.

Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii itsenäistä ja tavoitteellista työotetta, projektityön osaamista, verkostomaista tapaa työskennellä sekä valmiutta tuoda omaa asiantuntijuutta rohkeasti esiin uudenlaisen toimintamallin luomiseksi. Arvostamme näkemystä lääkärijohtoisen tiimityömallin ja perusterveydenhuollon toiminnan kehittämisestä sekä sitoutumista toiminnan muutokseen. Sinulla on vahvaa ja laaja-alaista hoitotyön osaamista perusterveydenhuollosta ja näyttöä kehittämistyöstä sekä kehittämistyötä tukevasta lisäkoulutuksesta, johon pohjautuen pystyt visioimaan tulevaisuutta avoimin silmin. Tunnet ja tiedät sote-keskuksen seurannan ja mittaamisen keinot ja olet valmis kehittämään niitä.

Edellytämme sinulta tehtävään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen sairaanhoitajan laillistus ja lupa toimia sairaanhoitajan tehtävissä. Lisäksi sinulla tulee olla vankka kokemus ja osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Liity ammattitaitoiseen joukkoomme!

Lisätietoja
http://www.phhyky.fi/rekry