(Poistunut julkaisusta)

ASIANTUNTIJAN tehtävä, tehtäväalana rippikoulu ja seurakuntakasvatus
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Etelärannassa Helsingissä.

Toiminnallisessa osastossa on haettavana Kasvatus ja perheasiat -yksikön (KKP)

ASIANTUNTIJAN tehtävä, tehtäväalana rippikoulu ja seurakuntakasvatus

Tehtävään kuuluu rippikoulun sisällön ja käytäntöjen kehittäminen, koordinointi ja seuranta valtakunnallisella tasolla sekä eri-ikäisten rippikoulun vetovoimaisuuden ja laadun ylläpitäminen. Seurakuntakasvatuksen osalta tehtävään sisältyy Kaste ja kummius-hankkeen (2018-2020) toimintamallien kehittäminen ja pilotointi sekä kirkon kasvatustoiminnan ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen.

Kelpoisuusehtona tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, kirkon kasvatustoiminnan hyvä tuntemus sekä sellainen kokemus ja taito, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Kielitaidon osalta kelpoisuusehtona on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valittavalta edellytämme seurakunnallisen toimintaympäristön hyvää tun-temusta, yhteistyön ja tiimityön taitoja sekä vaikuttamistyön, verkostoitumisen ja projektinhallinnan osaamista. Kouluttajataidot, viestinnällinen osaaminen sekä nuo-risokulttuurien tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan (vähimmäispalkka 3629,28 euroa). Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.7.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytoin-tipalvelun kautta os. sakasti.fi/tyopaikat viimeistään 29.5.2018 klo 15 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut tehtävää varten järjestetään 31.5 klo 14 alkaen. Tiedusteluihin vastaa Kasvatus ja perheasiat –yksikön vs. johtaja Jarmo Kokkonen, puh. 050 5941316, jarmo.kokkonen@evl.fi