(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntijan sijaisuus, parisuhde ja perhetyö
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Etelärannassa Helsingissä.

Toiminnallisessa osastossa on haettavana Kasvatus ja perheasiat -yksikön (KKP)

ASIANTUNTIJAN sijaisuus, tehtäväalana perhe- ja parisuhdetyö

Asiantuntijan tehtävänä on koordinoida ja kehittää perhe- ja parisuhdetyötä sekä vahvistaa niiden asemaa ja perhelähtöistä työotetta seurakunnissa. Hän toimii yhteistyössä perheiden ja parisuhteiden parissa työskentelevien tahojen ja toimijoiden kanssa kirkossa ja yhteiskunnassa. Hän osallistuu kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun omaan työalaan liittyvissä kysymyksissä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sekä perehtyneisyys työalan kysymyksiin sekä sellainen kokemus ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Edellytämme tehtävään valitulta vahvaa perhe- ja parisuhdetyön asiantuntemusta, vaikuttamistyön ja verkostoitumisen osaamista, hyvää seurakuntatyön kokemusta sekä kouluttajataitoja. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä viestinnän taitoja sekä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Tehtävä on määräaikainen sijaisuus ajalla 1.10.2019-31.8.2021.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan (vähimmäispalkka 3 665,57 euroa). Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta (evl.fi/tyopaikat) viimeistään 2.9.2019 klo 15 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut tehtävää varten järjestetään 4.9. Tiedusteluihin vastaa Kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Jarmo Kokkonen, puh. 050-5941316, jarmo.kokkonen@evl.fi