Asiantuntija
Kuntaliitto

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Haemme joukkoomme

Asiantuntijaa

vakinaiseen työsuhteeseen kuntien varautumisen ja turvallisuuden kehittämis- ja edunvalvontatehtäviin.

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on kunnan lakisääteinen tehtävä. Arjen turvallisuus on tärkeä osa kunnan elinvoimaa. Kunnan tulee varmistaa vastuullaan olevien palvelujen toiminta kaikissa olosuhteissa systemaattisella jatkuvuudenhallinnalla. Kuntaliitto on yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tukenut kuntien jatkuvuudenhallinnan parantamista KUJA-projektien avulla vuodesta 2014 alkaen. Vahvistamme nyt asiantuntijuuttamme tukeaksemme kuntia näissä tehtävissä tulevaisuudessakin. Asiantuntija sijoittuu Alueet ja yhdyskunnat -yksikköön, joka hoitaa monipuolisesti kuntien edunvalvonta-, kehittämis- ja palvelutehtäviä elinkeino- ja aluekehityksen, työllisyyden, rakennetun ympäristön sekä ympäristönsuojelu- ja ilmastoasioiden tehtäväalueilla.

Tehtäviin kuuluu 
- kuntien tukeminen varautumisen, jatkuvuuden- ja riskienhallinnan sekä paikallisen turvallisuustyön tehtäväalueilla sekä näihin liittyvä kuntien edunvalvonta,
- yhteistyö yhteiskunnan varautumisen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten toimijoiden kanssa,
- kuntien jatkuvuudenhallinnan KUJA2-projektin loppuunsaattaminen vuoden 2020 aikana,
- KUJA-työkalujen käyttöönoton edistäminen ja jatkokehittäminen sekä
- Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -asiantuntijaverkoston toiminnan koordinointi.

Edellytämme 
- laajaa näkemystä varautumis- ja turvallisuustyön kehittämisestä tulevaisuuden kunnissa,
- hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoa,
- hyvää kirjallista ja suullista viestintätaitoa,
- kokemusta varautumisen tai jatkuvuudenhallinnan tehtävistä ja 
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
 
Lisäeduksi katsomme 
- kuntatyökokemuksen tehtäväalueelta
- projektityökokemuksen ja 
- ruotsin kielen taidon.

Pääset mukaan ainutlaatuiseen työskentely-ympäristöön asiantuntijaorganisaatiossa, jonka vahvuus on monialainen osaaminen sekä kuntien toiminnan ja toimintaedellytysten kokonaisnäkemys. Kuntaliitto on näköalapaikka suomalaisen alue- ja paikallishallinnon toimintaan ja sen kehittämiseen. Tulet tekemään merkityksellistä työtä ja vaikuttamaan kuntien kykyyn varautua erilaisiin tulevaisuuden toimintaympäristön häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tarjoamme myös kilpailukykyiset työsuhteen edut. 

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään suostumusta perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 1.6.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen Suomen Kuntaliitto, Kirjaamo, Toinen linja 14, 00530 Helsinki tai kirjaamo@kuntaliitto.fi, sähköpostin aiheeksi asiantuntija, alueet ja yhdyskunnat. 

Lisätietoa henkilötietojen käyttämisestä: https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/evasteet-ja-tietosuoja.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362201
  • Tehtäväalue: Julkishallinto/järjestöt, Toimistotyö
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Sijainti: Helsinki
  • Lisätietoja antaa: Lisätietoja tehtävästä antavat kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo 040 719 7150 ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale 050 380 8368, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.