(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.3.2019

Asiantuntija

Työavain 2-185-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 18.03.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 18.03.2019 kello 15:45
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito , Tekniikantie 15 02150 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Johtotehtävät

Tehtävän kuvaus: Tervetuloa pitkäaikaishoidon asiantuntijaksi. Tehtävä on määräaikainen nykyisen asiantuntijamme siirtyessä väliaikaisesti toiseen organisaatioon. Espoon Vanhusten palvelut uudistuvat vauhdilla: tuotamme arvoa asiakkaalle ja poistamme hukkaa. Espoon tavoitteena on nostaa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten osuus 93,5 %:in vuonna 2019. Tavoitteeseen pyritään yhteistyössä Vanhusten palvelujen eri palvelualueiden eli Seniorineuvonta ja palveluohjaus-yksikkö Nestorin, kotihoidon, Espoon sairaalan ja pitkäaikaishoidon sekä asiantuntijoiden ja koko toimialan kanssa. Pitkäaikaishoidon palveluissa on noin 1400 asukasta tehostetussa palveluasumisessa sekä yksityisissä hoivakodeissa, että kaupungin hoivayksiköissä. Ostopalvelujen osuus on noin 75 % kaikista palveluista. Kaupungin hoivayksiköiden ja ostettujen hoivapalvelujen tavoitteita, johtamista ja ohjaamista yhtenäistetään. Asiantuntijan tehtävänä on osaltaan vastata pitkäaikaishoidon yksiköiden palvelujen laadun kehittämisestä ja seurannasta. Asiantuntija seuraa ja kehittää asukasturvallisuutta, omavalvontaa, osaamista ja toimintaprosesseja. Asiantuntija myös antaa tukea yksikkömme muutosprosesseihin ja johtamiseen sekä osallistuu vastaaviin tehtäviin tulosyksikössä ja toimialalla. Asiantuntijan tehtäviin kuuluu laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä valmentava yhteistyö yksiköiden henkilökunnan kanssa. Asiantuntija on pitkäaikaishoidon johtoryhmän jäsen.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta Vanhusten palvelujen laadun seurannasta ja kehittämisestä, esimerkiksi RAI-mittarin käytöstä ja hyödyntämisestä. Tehtävien hyvä hoito edellyttää hyvää paineensietokykyä sekä pitkäjänteistä työskentelyä laadun kehittämisessä.

Arvostamme kokemusta palveluprosessien systemaattisesta kehittämisestä ja Lean-osaamista sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia, kuten Excel-ohjelmiston käyttöä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3541,21 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 t 45 min/vko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Pitkäaikaishoitopäällikkö Elina Kylmänen
050-4289398