(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.11.2018

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja noin henkilöstöä noin 4000, joista lähes 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.


Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun opiskelijapalveluissa on haettavana

määräaikainen asiantuntijan tehtävä ajalla 1.12.2018 - 31.12.2019 tai sopimuksen mukaan.


Tehtävät sijoittuvat Perustieteiden korkeakoulussa opettajapalveluihin. Tehtäviin kuuluu mm.


  • opetuksen tietojärjestelmien tuki ja opastus opettajille (mm. Moodle-pohjainen MyCourses, WebOodi),
  • koulun kurssipalautteen vastuuhenkilö,
  • opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen erityisesti assistenttikoulutuksen alueella
  • osallistuminen korkeakoulun opetuksen osaamisen arviointeihin mm. lausuntojen kirjoittaminen
  • opettajien ja kurssien henkilöstön tukeminen opetusjärjestelyissä ja yhteistyö opettajien kanssa.
  • yhteistyö yliopiston eri toimijoiden kanssa ja muut korkeakoulun osoittamat tehtävät.

 Edellytykset


Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, verkkopedagogista osaamista, kokemusta pedagogisen koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä. Tehtävään vaaditaan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, tiimityöskentelytaitoja sekä omatoimista työotetta ja palveluhenkisyyttä. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen- ja englanninkielen taitoa. Eduksi katsotaan Perustieteiden korkeakoulun edustamien alojen tuntemus ja kiinnostus alojen kehittämiseen korkeatasoisen opetuksen kautta. Myös Aalto-yliopiston opetuksen tietojärjestelmien tunteminen katsotaan eduksi.


Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti.


Hakuohjeet ja lisätietoja


Pyydämme hakemukset sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 16.11.2018. Hakemukseen tulee liittää hakemuskirje ja ansioluettelo sekä mahdolliset muut liitteet, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan tehtävään sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.


Lisätietoja tehtävästä antaa opintoasiainpäällikkö Mari Knuuttila, mari.knuuttila@aalto.fi, p. 050-537 3358.