(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.4.2018

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Etelärannassa Helsingissä.

Toiminnallisessa osastossa on haettavana Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön (KJY)

ASIANTUNTIJAN tehtävä, tehtäväalana maahanmuuttajatyö.

Tehtävään kuuluu seurakuntien tukeminen ja työntekijöiden kouluttaminen maahanmuutto-, monikulttuurisuus- ja kansainvälisen työn kysymyksissä, ekumeeninen ja uskontojenvälinen yhteistyö sekä alan yhteiskuntasuhteiden edistäminen ja vaikuttamistyö.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys maahanmuuttajatyön kysymyksiin sekä sellainen kokemus ja taito, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Kielitaidon osalta kelpoisuusehtona on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalta edellytämme seurakunnallisen toimintaympäristön tuntemusta, seurakuntien ja kirkon maahanmuuttajatyön, kansainvälisen työn ja monikulttuurisuustyön laajaa osaamista, vaikuttamistyön ja verkostoitumisen hallitsemista yhteiskunnan eri tasoilla sekä kokemusta toimimisesta erilaisten monikulttuuristen yhteisöjen parissa. Monitahoisen verkostoitumis- ja yhteistyötarpeen vuoksi sosiaaliset yhteistyötaidot ovat tärkeitä. Arvostamme erityisesti tiimityön taitoja.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan (vähimmäispalkka 3629,28 euroa). Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Virassa on kuuden kuukauden koeaika, ja se tulee ottaa vastaan 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta os. sakasti.fi/tyopaikat viimeistään 4.5.2018 klo 15 mennessä. Hakemuksia ei palauteta.

Tiedusteluihin vastaa Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja Pekka Rehumäki puh. 040 142 6673, pekka.rehumaki@evl.fi