(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, työelämä ja sosiaalietiikka
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Etelärannassa Helsingissä.

Toiminnallisessa osastossa on haettavana Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön (KJY)

ASIANTUNTIJAN sijaisuus tehtäväalana työelämän ja sosiaalietiikan kysymykset

Asiantuntijan tehtävänä on kehittää kirkon ja seurakuntien toimintaa työelämän kysymyksissä ja ihmisoikeustyössä. Kontekstuaalinen teologia, sosiaalietiikka sekä yhteiskunnallinen arvokeskustelu ovat työssä keskeisiä alueita.

Tehtävään valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää perehtyneisyyttä kirkon yhteiskunnalliseen työhön ja yhteiskunnan rakenteisiin sekä sellaista kokemusta ja taitoa, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Kielitaidon osalta vaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalta edellytämme ihmisoikeusnäkökulman, työelämän ja muun yhteiskunnan tuntemusta sekä kirkon toiminnan ja seurakuntatyön tuntemusta; tiimityön taitoja ja kouluttajakokemusta; yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä verkosto-osaamista. Keskeistä on kirkon sanoman nivominen ihmisten arkeen sekä spiritualiteetin ja jumalanpalveluselämän vahvistaminen yhteiskunnallisessa työssä.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan (vähimmäispalkka 3 665,57 euroa). Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävä on määräaikainen 1.11.2019-31.12.2020, aloittamisajankohta sopimuksen mukaan. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan ja tarkemmat tiedot tehtävästä ovat luettavissa osoitteessa evl.fi/tyopaikat.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. evl.fi/tyopaikat viimeistään perjantaina 30.8.2019 klo 15. Haastattelut järjestetään 12.9.2019.

Tiedusteluihin vastaa johtava asiantuntija (Kirkon Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja 1.9. alkaen) Kari Latvus 040-6429274, kari.latvus@evl.fi.