Asiantuntija, tietopalvelu
Väylävirasto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2021

Asiantuntija, tietopalvelu

Väylävirasto on noin 480 hengen asiantuntijavirasto. Vastaamme tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Vastaamme myös liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.
Toimimme liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.
Olemme tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Tehtävän kuvaus

Haemme Väyläviraston Asiakirjahallintoyksikköön tietopalveluasiantuntijaa tarkastajan vakinaiseen virkaan. Sijaintipaikkakuntana on Helsinki tai Lappeenranta.

Tietopalveluasiantuntijana tehtäviisi kuuluu Väyläviraston digitaalisten arkistoaineistojen hallinta.
Ensimmäisten vuosien tehtäväsi tulevat liittymään Väyläviraston arkistoaineistojen laajaan digitointiprojektiin joita ovat mm. digitointien etenemisen seuranta sekä laadun tarkastus digitointien aikana, yhteydenpito digitoijiin ja muut juoksevat digitointeihin liittyvät työt sekä digitoitujen aineistojen syöttäminen digitaalisen aineiston arkistoon.

Projektin jälkeen työsi on digitaalisen aineiston arkiston ja tiedon hallinnan tehtävät ja näiden kehittäminen. Toinen keskeinen tehtäväsi on Väyläviraston asianhallintajärjestelmän ja sähköisen allekirjoituspalvelun hallintatehtävät.

Keskeisimpiä tehtäviä ovat:

 • Analogisen aineiston läpi käyminen ja metatiedottaminen sekä muut digitoinnin valmistelutehtävät
 • Digitoitujen ja syntysähköisten arkistoaineistojen vastaanottaminen ja arkistoiminen Digitaalisen aineiston arkistoon
 • Digitoinnin sekä digitoitujen arkisto-aineistojen laaduntarkkailu
 • Räätälöity tietopalvelu ja tiedon tarjoaminen käyttöön eri jakelukanavia hyödyntäen
 • Väyläviraston asianhallintajärjestelmän ja sähköisen allekirjoituspalvelun tuki ja ohjaus tehtävät
 • Mahdolliset muut yksikön tehtävät

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta vastaavista tehtävistä.

Kiinnostustamme lisää tietämyksesi sekä motivaatiosi kehittyä ja syventyä digitaalisten aineistojen hallinnan menettelyihin. Odotamme sinulta aktiivista ja oma-aloitteellista työotetta, tiimihenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja sekä hyviä tiedonhaku- ja tietoteknisiä taitoja.

Tämän lisäksi jos sinulla on kyky hahmottaa ja hallita laajoja kokonaisuuksia ja metatiedotuksen perusteiden tuntemusta (esim. Dublin Core -metatietomalli) sekä kokemusta asianhallintajärjestelmän järjestelmähallinnasta luemme ne sinulle eduksi.
 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.2.2022 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   7.12.2021 14:00

ID:   31-189-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

Työsi tueksi tarjoamme sinulle kattavasti erilaisia etuja kuten:

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas
 • perehdytyksen tehtäviin ja mukavan työyhteisön


Meillä on myös kattava työterveyshuolto ja panostamme laadukkaaseen esimiestyöhön.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Anne Ojala yksikönpäällikkö 029 534 3075 anne.ojala@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/7984/01.01.01/2021

Lisätietoja: Kiinnostuitko? Käy tutustumassa meihin!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1527719
 • Tehtäväalue: IT, Viestintä, Tutkimus ja kehitys
 • Työsuhde: Vakinainen virka
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Etelä-Karjala, Helsinki, Lappeenranta, Uusimaa