(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, teiden kunnossapidon hankinta
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.7.2020

Viran/tehtävän kuvaus

Väyläviraston kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen -yksikköön haetaan asiantuntijaa teiden kunnossapidon hankintaan, ylitarkastajan virkaan. 

Asiantuntijana vastaat maanteiden hoidon hankintamenettelyjen kehittämisestä ja ohjaamisesta, sekä hankinnan ohjeistuksen laatimisesta ja ylläpidosta. Vastaat hoitourakoinnin raportointijärjestelmästä (Harja) ja sen kehittämisestä.

Tehtäviisi kuuluu vastuu maanteiden hoidon uuden urakkamallin käytäntöön saamisesta ja kehittämisestä, sekä tuotevastaavana sen kaupallisista asiakirjoista. 

Tehtävässä tulet osallistumaan maanteiden hoidon verkon työskentelyyn. Vastaat maanteiden hoidon hankintayhteistyöstä, koordinaatiosta ja tuesta ELY-keskuksiin sekä urakoitsija- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Tehtäviisi kuuluu myös kunnossapidon t&k sekä kansainvälinen yhteistyö. 

Tehtäväkokonaisuutta on mahdollisuus jossain määrin suunnata valittavan henkilön erityisosaamisen mukaan. 


Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään sopivaa osaamista ja kokemusta sekä soveltuvaa koulutusta. Arvostamme erityisesti kokemusta alan hankintamenettelyistä.
Toivomme itsenäistä ja aloitteellista työotetta sekä kehittämishakuista asennetta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttavat hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito suomen kielellä sekä riittävän hyvä englannin ja ruotsin kielen taito. 
ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri- vastuualueen toiminnan ja hankinnan tehtävien tuntemus voidaan katsoa eduksi. 
Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, reilun työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut. 


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. 

Edut

  • Joustava työaika 
  • etätyömahdollisuus 
  • Smartum liikunta- ja kulttuurietu 
  • työmatkaseteli 
  • työnantajan tukema lounas. 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/4709/01.01.01/2020 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta. 

Väylävirasto 
 PL 33 (Opastinsilta 12 A) 
 00521 
 Helsinki 


Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinin edetessä.