(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Etelärannassa Helsingissä.

Toiminnallisessa osastossa on haettavana Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön (KJY)

ASIANTUNTIJAN sijaisuus tehtäväalana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset

Asiantuntijan tehtävänä on kehittää kirkon ja seurakuntien toimintaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Keskeisenä osana on LML:n tuottaman linjausdokumentin edistäminen yhteistyössä hiippakuntien ja seurakuntien kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää perehtyneisyyttä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin sekä sellaista kokemusta ja taitoa, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä kirkon toiminnan ja seurakuntatyön tuntemusta; tiimityön taitoja ja kouluttajakokemusta; yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä verkosto-osaamista.

Kielitaidon osalta vaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan (vähimmäispalkka 3 665,57 euroa). Lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitulta edellytetään ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävä on määräaikainen 1.3.2020-31.12.2020. Tehtävään valitulla on viiden kuukauden koeaika.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan ja tarkemmat tiedot tehtävästä ovat luettavissa osoitteessa evl.fi/tyopaikat.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. evl.fi/tyopaikat viimeistään keskiviikkona 18.12.2019 klo 16. Huom! Hakemuksia ei voi jättää 10.12. rekrytointijärjestelmästä johtuvan päivityksen vuoksi.
Haastattelut järjestetään 8.1.2020.

Tiedusteluihin vastaa Kirkon Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kari Latvus 040-6429274, kari.latvus@evl.fi.