(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, sosiaalipalvelupäätökset
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2020

Kuvaus tehtävästä: Asiantuntija toimii Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen yksilöasioiden jaoston valmistelijana. Asiantuntija valmistelee asiakkaiden sosiaalipalvelupäätöksistä tekemiä oikaisuvaatimuksia yksilöasioiden jaostolle päätettäväksi. Lisäksi tehtävänä on valmistella lausuntoja hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä toimialan palvelualueiden ja yksilöasioiden jaoston esittelijöiden kanssa sekä asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta. Asiantuntija osallistuu jaostotyön ja palvelualueiden rajat ylittävien prosessien kehittämiseen.

Työpaikan nimi: Sosiaali- ja terveystoimen esikunta, talous ja hallinto, laki- ja asiakkuusyksikkö

Työaika: Toimistotyöaika 36 h 15min/viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sosiaalityöntekijä (sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys) tai tehtävään soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään osaamista sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseen, päätöksentekoon ja muutoksenhakuun liittyen sekä lainsäädännön tuntemusta. Asiantuntijan tulee osata hakea tietoa eri järjestelmistä ja koostaa vastine- ja lausuntotekstejä.

Arvostamme kehittämisosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ruotsin ja englannin kielen osaamista

Ensimmäisellä haastattelukierroksen mahdollisia haastatteluaikoja: 16.9. klo 13-15 ja 23.9. klo 13.30-14.30 tai 14.30-15.30, 24.9. klo 14-15 tai 15-16.