(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, sähköratajärjestelmät, Radan kunnossapito
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2020

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä https://twitter.com/vaylafi
Facebook https://www.facebook.com/vaylafi
YouTubessa https://www.youtube.com/vaylafi
Instagram https://www.instagram.com/vaylafi
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi

Tehtävän kuvaus

Radan kunnossapito -yksikkö vastaa rataverkon, sen laitteiden ja rakennelmien kunnossapidosta. Yksikköön haetaan ylitarkastajan virkaan asiantuntijaa sähköratajärjestelmiä ja muita radan sähköteknisiä järjestelmiä koskeviin tehtäviin. Kyseessä on radan kunnossapitoon liittyvä valtakunnallinen tehtävä. Valittavan henkilön vastuulle kuuluu oman teknisen vastuualueensa osalta:

 • kunnossapidon valtakunnallinen seuranta sekä kunnossapidon tilannekuvan ylläpito
 • valvonnan yhteneväisten menettelyjen varmistaminen, ohjeistaminen sekä seuranta
 • kunnossapitomenetelmien, ohjeiden sekä sopimussisältöjen kehittäminen
 • häiriö- ja vikatilanteiden analysointi, tilastointi sekä korjaavien toimenpiteiden edistäminen alueellisten asiantuntijoiden avustamana
 • radan kunnossapidossa hyödynnettävien sovellusten ja analysointityökalujen sisällön kehittäminen sekä tiedon analysointi
 • tuottaa kuntotiedon perusteella esityksiä toimenpideohjelmoinnin perustaksi.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu myös mm. kehittää sähkörataan liittyvää kunnossapitoa ja elinkaaren hallintaa, mutta myös osallistua ja vastuualueensa hankintojen valmisteluun. Tehtävään sisältyy myös maastovalvontaa sekä erilaisia laite- ja järjestelmäkatselmuksia, jotka edellyttävät matkustusvalmiutta.

Tehtävä voi sijoittua Väyläviraston Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen tai Oulun toimipisteisiin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa työkokemusta sekä tehtävään soveltuvaa, vähintään insinööritasoista sähköteknillistä koulutusta. Valittavalla henkilöllä tulee olla S1 -pätevyys. Työkokemus voi olla esimerkiksi sähköverkkoihin tai sähköratajärjestelmiin liittyvistä kunnossapidon ja rakentamisen valvonta- sekä tilaajatehtävistä, samoin kuin urakointi- tai suunnittelutehtävistä. Erityisesti arvostamme laaja-alaista kokemusta ja osaamista kunnossapidosta sekä kunnossapidon tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön liittyen.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttavat hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito suomen kielellä sekä riittävän hyvä englannin ja ruotsin kielen taito.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, reilun työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   4.12.2020 14:00

ID:   31-224-2020

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Lisätietoja tehtävästä

Jukka Valjakka Yksikönpäällikkö 029 534 3925 jukka.p.valjakka@vayla.fi
Janne Nieminen Johtava asiantuntija, sähkörata 029 534 3824 janne.nieminen@vayla.fi
Marko Lehtosaari Asiantuntija, radan kunnossapito 029 534 3061 marko.lehtosaari@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.