(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija - sähkömarkkinat
Energiavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2018

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Energiaviraston visiona on vuonna 2022 olla kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen. Energiavirasto haluaa olla jatkuvasti kehittyvä, toimintatavoiltaan edistyksellinen ja asiakaslähtöinen viranomainen. Virasto haluaa olla myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa tulee olla merkittävä.

 

Tehtävän kuvaus

Energiavirasto hakee sähkömarkkinoiden asiantuntijaa edistämään ja valvomaan sähkön tukkumarkkinoita.

Vastuullesi kuuluu sähkön tasehallintaan ja reservimarkkinoihin liittyviä kehittämis- ja valvontatehtäviä. Hoidat myös kulutusjouston ja älyverkkojen edistämistä ja kehittämistä. Tehtäviisi kuuluu lisäksi sähkön tuotantoon ja toimitusvarmuuteen sekä sähkön tehoreservijärjestelmään liittyviä seuranta- ja valvontatehtäviä. Tehtäviisi sisältyy kotimaista ja kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä ja vaikuttamista. Osallistut tarvittaessa asiantuntijana myös muihin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonta- ja edistämistehtäviin Energiavirastossa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa  www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijoilta soveltuvan (lähinnä tekninen) ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hyvää sähkömarkkinoiden ja siirtoverkkotoiminnan teoreettista ja käytännön tason tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan sähkömarkkinoita koskevan kansallisen ja EU-lainsäädännön tuntemusta. Virkaa täytettäessä arvostamme osoitetun sähkömarkkinaosaamisen lisäksi aiemman käytännön kokemuksen sähkömarkkinoilta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä hallintopäätösten valmistelusta.

Odotamme hakijoilta paineensietokykyä, aktiivista ja analyyttistä työskentelyotetta sekä hyviä organisointi- ja neuvottelutaitoja. Virkaa täytettäessä arvostamme myös käytännössä osoitettua hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa sekä tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossamme tarvittavia tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi arvostamme avoimuutta, reiluutta, olennaiseen keskittymistä ja yhteisen hyvän puolesta toimimista.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 15.11.2018 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 29.10.2018 12:00

ID: 32-641-2018

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Energiaviraston kirjaamo

Lintulahdenkuja 4

00530 Helsinki

Halutessasi voit liittää hakemukseen mukaan CV:n 

 

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Virka sijoittuu Energiaviraston palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 7 tai 8 valittavan henkilön osaamisen ja aiemman kokemuksen perusteella. Vaativuustasolla 7 peruspalkka on 3509,75 euroa kuukaudessa ja vaativuustasolla 8 peruspalkka on 3804,64 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka määrä on enintään 45 % tehtävän vaativuustason mukaisesta peruspalkasta.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, ePassi, työnantajan tukema lounas

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

Antti Paananen

Johtaja

029 5050 013

etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi