(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, projektinhallinta
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2019

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Hankkeet -toimiala hakee hankehallintaosastolle infrahankkeiden toteutukseen projektinhallinnan (kuten talouden/kirjanpidon, sopimusten ja tilausten ym. asiakirjojen hallinnan) asiantuntijaa tarkastajan virkaan.

Väyläviraston Hankkeet -toimiala vastaa Väyläviraston vastuulla olevien rata-, tie- ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Projektinhallinnan asiantuntija toimii viraston infrahankkeissa osana tilaajan projektihenkilöstöä. Hänellä on oma itsenäinen tehtäväkokonaisuus nimettyjen infrahankkeiden läpiviennissä.

Projektinhallinnan asiantuntijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • Vastata kokonaisuutena vastuullaan olevien infrahankkeiden projektin aikaisten asiakirjojen hallinnasta sekä asiakirjoja vastaavien tietojen ylläpitämisestä hankkeiden käytössä olevissa järjestelmissä
 • Vastata projektin taloustietojen ylläpitämisestä ja kirjanpidosta Väyläviraston taloushallinnan järjestelmissä
 • Tukea, ohjeistaa ja avustaa projektitiimiä (projektipäällikkö, projekti-insinööri, rakennuttajakonsultti ja controller) tämän tehtäväsisällön mukaisissa tehtävissä
 • Avustaa hanketta hankinnan tehtävissä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

 • tehtävään soveltuvaa tutkintoa (esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi)
 • osaamista taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävistä
 • sujuvaa tietojärjestelmien käyttötaitoa
 • kykyä järjestelmällisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen
 • kykyä oma-aloitteisuuteen ja paineensietoon
 • hyviä yhteistyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 31.5.2019 16:15
ID:   31-126-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Heli Sissonen
Apulaisjohtaja
029 534 3026

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

VÄYLÄ/2103/01.01.01/2019.

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika.