Asiantuntija, pitkäaikaishoidon hallinto
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Pitkäaikaishoidon asumispalveluyksikössä hallinnoidaan ikääntyneiden ostopalveluna ja palvelusetelillä hankittavaa asumispalvelua. Asiantuntijan tehtäviin sisältyy mm. - ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmän (PSOP) maksatuksen oikeellisuuden valvonta ja maksatusprosessien kehittäminen - yhteistyö palveluntuottajien kanssa erityisesti laskutukseen ja PSOP -järjestelmään liittyvissä asioissa - ostettujen palvelujen asiakkuuksien kirjaaminen asiakastietojärjestelmiin ja pitkäaikaishoidon asiakkuuksien seuranta - tehostetun palveluasumisen omaan toimintaan, ostopalveluihin ja palvelusetelijärjestelmään liittyvien selvitysten ja vertailujen tekeminen sekä raportointitietojen kerääminen ja esittäminen - asiakastietojärjestelmästä saatujen tilastojen seuranta - ostettuun tehostettuun palveluasumiseen ja palveluseteleihin liittyvien päätösten valmistelu - talousarvion valmisteluun ja seurantaan osallistuminen sekä kustannuslaskenta Käytämme tässä haussa mahdollisesti videohaastattelua. Henkilökohtaiset haastattelut pidetään 7.1.2020 Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Työpaikan nimi: Pitkäaikaishoito hallinto Työaika: toimistotyöaika (liukuva) Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä verkostomaista työskentelytapaa, hyvää organisointikykyä, paineensietokykyä ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Lisäksi edellytetään erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia (Office 365, erityisesti Excel) ja kykyä omaksua Espoon kaupungin käytössä olevia tietojärjestelmiä mm. asiakastietojärjestelmä (Effica), asianhallintajärjestelmä, ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmä (PSOP) ja Sharepoint. Arvostamme itsenäistä työotetta, julkishallinnon kokemusta sekä sosiaali- ja terveystoimen tuntemusta, taloushallinnon osaamista sekä Power B-osaamista. Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot