(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija (pelastus- ja suojelutoiminta)
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.4.2019

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

 

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

 

asiantuntijan (pelastus- ja suojelutoiminta)

virka 1.7.2019 lukien. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu valmiusyksikköön.

Valmiusyksikön tehtäviin kuuluu valtionjohdon päätöksentekoa tukevan turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoaminen sekä valtioneuvoston valmiussuunnittelu. Asiantuntijan päätehtävänä on ministeriöiden pelastus- ja suojelutoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen. Asiantuntija ohjaa ministeriöiden pelastus- ja suojelutoiminnan suunnitelmien ylläpitoa, laatii valtioneuvoston turvallisuuskoulutussuunnitelman, ohjaa suunnitelman perusteella laaditun turvallisuuskoulutusohjelman suunnittelua sekä toimii oman vastuualueensa kouluttajana. Lisäksi asiantuntija osallistuu palo- ja pelastustoiminnan turvallisuuspoikkeamien hallintaan, valtioneuvoston turvallisuuden tilannekuvan kokoamiseen ja turvallisuuden määräyskokoelman ylläpitoon ja kehittämiseen sekä ohjaa harjoitustoiminnan suunnittelua ja toteuttamista.

Viran menestyksellistä hoitamista tukee soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalaan. Hakijoilta odotetaan monipuolista kokemusta vastaavan suuren organisaation turvallisuustoiminnasta, riskienhallinnasta, varautumisesta ja toiminnan jatkuvuudesta. Lisäksi odotetaan turvallisuusjärjestelmien ja -tekniikan hallintaa, palo- ja pelastustoiminnan auditoinnin ja siihen liittyvän ohjeistuksen osaamista sekä turvallisuuslainsäädännön ja valvomo- ja vartiointitoiminnan tuntemusta. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta ovat keskeisiä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, hyvä paineensietokyky ja kyky toimia itsenäisesti ja johdonmukaisesti myös poikkeavissa tilanteissa.

Lisäksi tehtävien hoitaminen edellyttää valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 12 (3407 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (11-50 % vaativuustason palkasta). Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta

https://www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava asiantuntija Juha Pallaspuro p. 0295 160 352 ja turvallisuusasiantuntija Olavi Karhatsu p. 0295 160 828.

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 20.5.2019 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (hakuavain ID 23-27-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.