(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, mentorointi ja alumnisuhteet
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2018
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston kumppanuuksien ja yritysyhteistyön palveluihin kuuluu yrityssuhteet, varainhankinta, alumnisuhteet, ura-ja rekrytointipalvelut sekä näitä tukeva tietohallinta- ja analyysi.

Nyt etsimme joukkoomme

Mentoroinnin ja alumnisuhteiden asiantuntijaa

vetämään yliopiston mentorointiohjelmaa, vahvistamaan alumnisuhteiden tiimiä sekä edistämään uuden strategian käytännön toteutusta.

Tehtävään kuuluu alumnisuhteiden operatiivinen ja strateginen tuki opiskelijan ja alumnin koko elinkaaren näkökulmasta ja mentorointiohjelman kokonaisvaltainen koordinointi ja kehittäminen. Tehtävä edellyttää suhdetyön eri osa-alueiden erinomaista hallintaa ja ymmärrystä ja kykyä ammattimaiseen kumppanuussuhteiden hoitoon. Asiantuntijalle kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

•monikanavaiset viestintä- ja markkinointitehtävät suomeksi ja englanniksi
•tapahtumien järjestäminen ja niiden fasilitointi, myös ilta-aikaan.
•mentoriverkoston aktivointi ja kasvattaminen
•päävastuu mentorointiparien muodostamisessa
•kansainvälisten alumnien ja Taiteiden- ja suunnittelun korkeakoulun alumnityön tukeminen

Kansainvälinen ulottuvuus on kasvava osa tätä työtä ja asiantuntija hoitaa työtehtäviään yhteistyössä yliopiston yritysyhteistyö-, lahjoittajasuhteet- ja CRM-tiimien kanssa sujuvasti myös englannin kielellä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

•näkemystä ja kokemusta mentoroinnista
•kykyä asiakaslähtöiseen toimintaan, vahvaa palveluasennetta ja positiivista asennetta
•kiinnostusta toimimiseen monialaisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä
•vastuunotto- ja aloitekykyä sekä kykyä omaksua nopeasti uutta tietoa
•kokemusta erilaisista CMS-systeemeistä sekä sosiaalisen median kanavista ja niiden käytön tuntemista.
•erinomaista kykyä käyttää CRM-järjestelmiä ja muita tiedonhallintajärjestelmiä ja osallistua niiden kehittämiseen
käyttäjänäkökulmasta
•näkemystä opiskelija-/alumnisuhteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
•kykyä raportoida täsmällisesti sekä suullisesti että kirjallisesti
•kykyä hahmottaa ja järjestää isoja ja moniulotteisia kokonaisuuksia
•sosiaalista pelisilmää, priorisointi- ja stressinsietokykyä
•valmiutta sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään suomeksi ja englanniksi
•ylempää korkeakoulututkintoa

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkentän vahvasti kumppanuuksia ja yritysyhteistyötä kehittävässä Aalto-yliopistossa, työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä täytetään määräaikaisena 30.09.2019 asti, 17.09.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa alumni, ura- ja rekrypalveluiden päällikkö Jenni Pyytövaara, puh. +358 50 308 1162, perjantaina 29.6 klo. 10-13 sekä maanantaina 9.7 klo 10-15.

Pyydämme hakemukset sähköisesti 31.07.2018 mennessä rekrytointijärjestelmämme kautta. Liitä hakemukseesi liitetiedostona myös CV ja avoin hakemuskirje.