(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija - maakaasumarkkinat
Energiavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2018

Organisaation esittely

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Energiaviraston visiona on vuonna 2022 olla kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen. Energiavirasto haluaa olla jatkuvasti kehittyvä, toimintatavoiltaan edistyksellinen ja asiakaslähtöinen viranomainen. Virasto haluaa olla myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa tulee olla merkittävä.

 

Tehtävän kuvaus

Energiavirasto hakee maakaasumarkkinoiden asiantuntijaa hoitamaan vuoden 2020 alussa tapahtuvaan maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamisen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä valvonta- ja edistämistehtäviä.

Hoidat maakaasumarkkinoiden ja niitä koskevien sääntöjen kehittämiseen ja valvontaan liittyviä valmistelutehtäviä. Tehtäviisi kuuluu maakaasumarkkinoita koskevien hallintopäätösten, lausuntojen ja selvitysten valmistelua. Tehtäviisi sisältyy myös tiivistä kotimaista ja kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä ja vaikuttamista.

Osallistut tarvittaessa myös muiden sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonta- ja edistämistehtävien hoitamiseen Energiavirastossa

 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvan (lähinnä oikeustieteellinen) ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi erittäin hyvää maakaasumarkkinoiden toiminnan sekä sitä koskevan kansallisen ja EU-lainsäädännön tuntemusta. Virkaa täytettäessä arvostamme osoitetun maakaasumarkkinaosaamisesi lisäksi aiemman käytännön kokemuksesi sidosryhmäyhteistyöstä sekä hallintopäätösten valmistelusta. Virantäytössä otamme huomioon myös kilpailuoikeuden ja yleisen sopimusoikeuden tuntemuksesi.

Odotamme sinulta paineensietokykyä, aktiivista ja analyyttistä työskentelyotetta sekä hyviä organisointi- ja neuvottelutaitoja. Virkaa täytettäessä arvostamme myös käytännössä osoittamaasi hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa sekä tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossamme tarvittavia tiimityöskentelytaitojasi. Lisäksi arvostamme avoimuutta, reiluutta, olennaiseen keskittymistä ja yhteisen hyvän puolesta toimimista.

 

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.1.2019 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2020 Työn luonne: maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamisen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvät lisätehtävät.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   22.11.2018 12:00

ID:   32-678-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Energiaviraston kirjaamo
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka sijoittuu Energiaviraston palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 7, jossa peruspalkka on 3509,75 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka määrä on enintään 45 % tehtävän vaativuustason mukaisesta peruspalkasta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

Antti Paananen

Johtaja 029 5050 013 etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi

 

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävä sisältää jonkin verran matkustamista.

Hakemus tulee jättää sähköisesti valtiolle.fi järjestelmään tai kirjallisesti kirjaamoon.