(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija laadun- ja riskienhallinnan kehittämis- ja koordinaatiotehtäviin / Sakkunnig för utvecklings- och koordineringsuppgifter inom kvalitetsledning och riskhantering
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.4.2020

Haemme strategia ja johtamisjärjestelmä -yksikköön asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan. Asiantuntija sijoittuu tiimiin, joka kehittää ja koordinoi Väylän laajaan tehtäväkenttään liittyen laadunhallinnan kokonaisuutta osana toiminnan ohjaamista, seurantaa ja jatkuvaa kehittämistä. Tiimissä tehtävä laadunhallinta kattaa kaikki toiminnan tavoitteet, väylänpidon eri osa-alueet ja palveluntuottajien hallinnan. 

Asiantuntijan tehtävänä on vastata erikseen sovittavista laadunhallinnan kokonaisuuksista, niiden kehittämisestä, yhteensovittamisesta ja kytkemisestä johtamiseen sekä käyttöön viemisestä yhteistyössä läpi koko organisaation. 

Tehtävä kohdistuu laaja-alaisesti laadunhallinnan kokonaisuuteen ja voi painottua esim. kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintamallin kehittämiseen (erityisesti tilaajatehtävissä ja palveluntuottajien hallinnassa), poikkeamien- ja riskienhallinnan menettelyjen ja työkalujen laaja-alaiseen kehittämiseen, koko viraston toimintaa ja tavoitteita koskevan toimintajärjestelmän kehittämiseen tai jatkuvan parantamisen kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävää voidaan suunnata valitun henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. 

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tiimissä, joka kehittää valtakunnallisen väyläverkon palvelutason ja turvallisuuden hallintaa väylänpidon kokonaisuuden näkökulmasta. Tulet työskentelemään väylänpidon huippuammattilaisten kanssa ja olet mukana toteuttamassa perustehtäväämme: varmistaa ihmisten ja elinkeinoelämän turvallisen ja sujuvan liikkumisen ja kuljetukset hallitsemallamme väyläverkolla. 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 

Hakijalta odotamme

 • tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
 • perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen 
 • osaamista ja kokemusta kokonaisvaltaisesta, yksittäistä osa-aluetta laajemmasta laadun- ja riskienhallinnan kehittämisestä tai johtamisen menettelyiden kehittämisestä 
 • kykyä omaksua nopeasti laajoja kokonaisuuksia sekä hahmottaa asioiden riippuvuussuhteita 
 • kykyä suunnitella, hallinnoida ja toimeenpanna kehittämisprojekteja 
 • valmiuksia toimia verkostoissa sekä hyviä vuorovaikutus- ja esitystaitoja. 

Liikenneinfrasektorin tuntemus tai kokemus tilaajatoiminnan kehittämisestä katsotaan eduksi. 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.6.2020 
tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.4.2020 16:00 
ID:   31-98-2020 

Sähköiset hakemukset: 

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 

Tässä vaiheessa toivomme liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika 
 • etätyömahdollisuus 
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu 
 • työmatkaetu 
 • työnantajan tukema lounas. 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä 
Virpi Anttila 
Yksikönpäällikkö
029 534 3642

virpi.anttila@vayla.fi 
Heli Mattila 
Kehittämispäällikkö
029 534 3859

heli.mattila@vayla.fi 

Työpaikan tiedot 

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
tai 
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu 
tai 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
tai 
Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku 

Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
VÄYLÄ/2285/01.01.01/2020 

Sakkunnig för utvecklings- och koordineringsuppgifter inom kvalitetsledning och riskhantering

Vi söker en sakkunnig till enheten för strategi och ledningssystem till en tjänst som överinspektör. Den sakkunnige placeras i ett team som utvecklar och koordinerar kvalitetsledningen, angående Trafikledsverkets omfattande uppgiftsfält, som en del av styrningen, uppföljningen och den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsledningen som utförs i teamet omfattar alla mål för verksamheten, trafikledshållningens olika delområden och förvaltning av serviceproducenter. 

Den sakkunniges uppgift är att ansvara för skilt överenskomna kvalitetsledningshelheter, inklusive utveckling och samordning, samt att koppla dessa till ledningen och i samarbete ta dem i bruk i hela organisationen. 

Uppgiften riktar sig på bred front till helheten inom kvalitetsledning och kan fokusera t.ex. på att utveckla en övergripande verksamhetsmodell för riskhantering (i synnerhet i beställaruppgifter och förvaltningen av serviceproducenter), utveckla förfaranden och verktyg för undantags- och riskhantering på bred front, utveckla ett verksamhetssystem som gäller hela ämbetsverkets verksamhet och mål eller utveckla en helhet för kontinuerlig förbättring. Uppgiften kan inriktas enligt den valda personens kunnande och intresse. 

Vi erbjuder en möjlighet att vara med i ett team som utvecklar förvaltningen av servicenivån och säkerheten i det riksomfattande trafikledsnätet ur ett helhetsperspektiv. Du kommer att arbeta med topproffs inom trafikledshållning och delta i genomförandet av vår grundläggande uppgift: säkerställa trygg och smidig person- och godstrafik i det trafikledsnät som vi förvaltar. 

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 

Kvalifikationer

 • lämplig högskoleexamen för uppgiften 
 • förtrogenhet med uppgiftsområdet 
 • kunskap om och erfarenhet av övergripande utveckling av kvalitetsledning och riskhantering eller ledningsförfaranden som är mer omfattande än ett enskilt delområde 
 • förmåga att snabbt tillägna sig omfattande helheter samt gestalta beroendeförhållanden 
 • förmåga att planera, administrera och verkställa utvecklingsprojekt 
 • förmåga att arbeta i nätverk samt god interaktions- och presentationsförmåga. 

Kännedom om trafikinfrastruktursektorn eller erfarenhet av utveckling av beställarverksamhet räknas som merit. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   1.6.2020 
eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   23.4.2020 16:00 
Referensnummer:   31-98-2020 

Välkommen att söka genom att: 

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 

I det här skedet önskar vi att endast CV lämnas in som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor först senare under rekryteringen. 

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • flexibel arbetstid 
 • möjlighet till distansarbete 
 • Smartum motions- och kulturförmån 
 • arbetsresesedel 
 • arbetsgivarsubventionerad lunch. 

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner 
Virpi Anttila 
Yksikönpäällikkö
029 534 3642

virpi.anttila@vayla.fi 
Heli Mattila 
Kehittämispäällikkö
029 534 3859

heli.mattila@vayla.fi 

Placering 

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
eller 
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu 
eller 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
eller 
Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku 

Övrigt 

Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 
Vid tillsättningen av tjänsten görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 
VÄYLÄ/2285/01.01.01/2020