(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, kestävyys ja vastuullisuus
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.2.2020

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Tule kestävyyden ja vastuullisuuden asiantuntijaksi Jyväskylän yliopistoon


Jyväskylän yliopisto on strategiassaan sitoutunut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Yliopistomme kestävyyden ja vastuullisuuden kulmakivinä ovat laadukas ja vaikuttava koulutus ja tutkimus. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Rakennamme kestävyyden ja vastuullisuuden toimintamalliamme näiden tavoitteiden sekä laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksemme ja tutkimuksemme muodostamalle perustalle. Kampuksemme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.


Asiantuntijana työskentelet yliopistopalveluissa toiminnanohjauksen vastuualueella, jossa hoidetaan yliopiston strategian toimeenpanoon, organisaation kehittämiseen ja toiminnanohjaukseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi toimit kiinteässä yhteistyössä viestinnän ja yhteisöllisyyden vastuualueen kanssa vastuullisuusviestintään liittyvissä asioissa.


Asiantuntijana


 • vastaat yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden arvioinnin, kehittämisen ja raportoinnin toimintamallista
 • tuet yliopiston johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä strategisten kehittämiskohteiden ja –kokonaisuuksien tunnistamisessa
 • ohjaat yliopiston kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää kehittämistoimintaa osana yliopiston toiminnan ohjausta
 • tuet yliopiston tiedekuntia ja erillislaitoksia kestävän kehityksen tavoitteiden integroimiseksi opintosuunnitelmiin ja koulutukseen
 • vastaat myös yliopiston WWF:n Green Office –sertifikaatin edellyttämän suunnittelu- ja kehittämistyön koordinoinnista
 • osallistut yliopiston laadun- ja riskienhallinnan sekä vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen ja toteutukseen

Tuet asiantuntemuksellasi koko yliopistoyhteisöä ja edistät kestävän ja vastuullisen toimintakulttuurin kehittymistä yliopistossa. Toimit laajapohjaisessa yhteistyössä yliopiston sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tukenasi ovat erityisesti yliopiston monitieteinen kestävyyden ja resurssiviisauden JYU.Wisdom-tiedeyhteisö sekä monialainen asiantuntijoista koostuva Kestävä ja vastuullinen JYU –kehittämisryhmä, jonka valmistelijana ja sihteerinä toimit.  


Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää


 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • kokemusta ja osaamista organisaatioiden kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä
 • alaan liittyvän korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja monialaisen yhteistyön tuntemusta
 • vahvaa projektinhallinnan sekä toiminnan ja talouden suunnittelun johtamis- ja kehittämisosaamista
 • erinomaisia organisointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
 • kansainvälisen yhteistyön kokemusta, hyvää suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa (muu kielitaito katsotaan eduksi)

Tehtävä täytetään 2.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan ja tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.


Kokonaispalkkasi asiantuntijan tehtävässä on noin 4100-4700/kk riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Lisätietoja tehtävästä antavat Kestävä ja vastuullinen JYU –kehittämisryhmän puheenjohtaja, dekaani, Hanna-Leena Pesonen, puh. 050 373 2132, pe 6.3.2020 klo 10-11 ja to 12.3.2020 klo 13-14 sekä kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, puh. 040 737 3364, to 5.3.2020 klo 9-11 ja to 12.3.2020 klo 9-11.


Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Motivaatiokirje


2) Ansioluettelo (cv)

3) RecRight -videohaastattelu. Klikkaa tätä linkkiä ja vastaa kysymyksiin RecRight -järjestelmässä.


4) Muu mahdollinen liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


HUOM! KOHDAT 1, 2 Ja 4 SAIMA –JÄRJESTELMÄSSÄ, KOHTA 3 RECRIGHT –JÄRJESTELMÄSSÄ.

Hakemus tulee jättää viimeistään 20.3.2020 sähköisellä hakulomakkeella