(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija johdon sihteeristön strategia- ja organisaatioryhmään
Suomen Pankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Asiantuntija johdon sihteeristön strategia- ja organisaatioryhmään

Johdon sihteeristö toimii ylimmän johdon esikuntana. Osasto vastaa päätöksenteon ja kansainvälisten linjausten valmistelusta, strategisesta suunnittelusta sekä viestintätoiminnoista ja juridisista palveluista. Johdon sihteeristö huolehtii johtokunnan jäsenten assistenttipalveluista sekä toimii johtokunnan ja pankkivaltuuston sihteeristönä. Lisäksi osasto hoitaa rahamuseon toimintaa ja koordinoi talousosaamisen kehittämistä.

Strategia- ja organisaatioryhmä tukee Suomen Pankin johtokuntaa strategisen johtamisen, organisaation kehittämisen ja toiminnan ohjauksen asiantuntijana. Ryhmä vastaa toiminnansuunnitteluprosessin hallinnoinnista ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista yhteistyössä osastojen kanssa. Lisäksi ryhmä vastaa toiminta-alueensa kansainvälisestä yhteistyöstä. Ryhmä tekee yhteistyötä mm. eurojärjestelmän organisaation kehittämisen komiteassa, Kansainvälisen järjestelypankin koordinoimassa Central Bank Governance -verkostossa ja pohjoismaisten keskuspankkien kanssa.

Haemme johdon sihteeristön strategia- ja organisaatioryhmään asiantuntijaa 

  • osallistut pankin strategiseen suunnitteluun, organisaation kehittämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • vastaat pankin toiminnansuunnitteluprosessin ja tavoite- ja tuloskehikon hallinnoinnista ja kehittämisestä
  • toimit vanhemman neuvonantajan työparina ryhmän vastuualueen tehtävissä.

Toivomme sinulta

  • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • kokemusta strategiatyöstä tai organisaation kehittämisestä
  • tuntemusta keskuspankin toiminnasta ja toimintakentästä
  • aktiivista ja tavoitteellista työotetta, organisointikykyä sekä kehityshakuista asennetta
  • hyviä yhteistyövalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja organisaation eri tasoilla
  • suomen ja englannin kielen sujuvaa kirjallista ja suullista taitoa.

Tarjoamme erinomaisen näköalapaikan keskuspankki- ja rahoitusmaailmaan sekä mahdollisuuden kehittää Suomen Pankkia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virkasuhde on vakinainen. Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 17) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa vanhempi neuvonantaja Jarno Talvitie, p. 09 183 2100.