(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, IoT
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2019

IoT-osaamisloikka hanke tarvitsee 1-2 asiantuntijaa ajalle 1.3.2019 - 30.9.2021. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen tarpeita vastaavaa uudenlaisten älykkäiden IoT-laitteiden ja muihin IoT- teknologioihin liittyvää koulutustarjontaa ja sen laatua.

Osatavoitteina on: 1. Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömuotojen ja osaamisen lisääminen IoT-teknologioiden hyödyntämisessä. 2. Parantaa eri alojen tietoisuutta ja osaamista älykkäiden laitteiden ja IoT-teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. 3. Kehittää ja pilotoida työelämän osaamistarpeita vastaavaa IoT-teknologioihin liittyvää koulutusta työssä oleville, työttömille alan osaajille ja nuorille.

Keskeiset työtehtävät:

1. IoT-työpajojen toteutus eri toimialoille: Järjestetään työelämän ja koulutuslaitosten yhteisiä IoT-työpajoilla, joita pidetään ala-kohtaisesti palvelualalle, konepajoille, automaatioalalle, prosessiteollisuudelle, ohjelmistoalalle.
2. IoT-webinaarisarjan toteutus: Pidetään avoimia webinaareja, jotka räätälöiden työpajoissa tunnistettujen elinkeinoelämän IoT-tarpeiden pohjalta ja näin ollen varmistetaan, että ne vastaavat alueen työvoiman tarpeisiin.
3. Työelämän IoT-osaamispilottien toteutus: Tehdään 5kpl alakohtaisia räätälöityjä pilotteja, jotka toteutetaan valituissa yrityksissä. Pilottien perusteella laaditaan alakohtaiset IoT-tuottavuusloikkamallit, jotka ovat yleisesti hyödynnettävissä eri yrityksissä.
4. IoT-virtuaalikoulutuksen toteutus: Kehitetään ja testataan 6 op IoT-verkko-opetuskokonaisuus, johon voi osallistua yritysten henkilöstöä ja opiskelijoita monipuolisesti eri asteiden oppilaitoksista sekä myös työttömät alan osaajat, joiden ammattitaito kaipaa päivitystä. Verkkokoulutus mahdollistaa yritysten työntekijöiden osaamisen päivittämisen IoT- teknologioiden osalta.
5. IoT-opintopolkujen suunnittelu: Toimenpiteessä kehitetään opintopolkuja ICT- ja IoT-teknologioista kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille aina toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin asti. Toimenpiteessä myös tarkastellaan mm. mahdollisuutta eri koulujenvälisistä yhteisopinnoista. Lukioissa toiminnassa huomioidaan erityisesti nuoret naiset. ICT-alalla työskentelee ja alaa opiskelee melko vähän naisia, joten hanke pyrkii osaltaan tekemään alaa tunnetummaksi ja kiinnostavammaksi myös naisille.

Edellytettävä koulutus: Korkeakoulututkinto

Edellytettävä osaaminen ja työkokemus: Osaamista ja kokemusta toimimisessa IoT -ympäristössä. Näkemys yhteistyökumppaneiden IoT osaamisen kehittämisestä. Englannin kielen taito.

Arvostettava osaaminen ja työkokemus: IoT kouluttajakokemus.

Koeaika: 6 kk

Palkkauksen peruste: Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.  

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on: Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.