Asiantuntija EU:n kasvinsuojeluainesäädösten toimeenpanoon (vaativuusluokka 108)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)