(Poistunut julkaisusta)

ASIANTUNTIJA etsivän nuorisotyön alueelliseen työhön
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2018

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, joka ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa sekä vahvistaa toiminnallaan työpajojen toimintaedellytyksiä ja työpaja-ammattilaisten osaamista.

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on nimetty yhdeksi nuorisoalan osaamiskeskukseksi vuosille 2018-2019. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa. Haemme nyt asiantuntijoita kevään aikana käynnistyvään etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoimintaan. TPY:n hallinnoimassa osaamiskeskuskonsortiossa on lisäksi mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Etsimme

ASIANTUNTIJAA etsivän nuorisotyön alueelliseen työhön

määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun

 

Asiantuntija tukee ja aktivoi etsivän nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä alueellisella ja paikallisella tasolla

Asiantuntija

 • vastaa etsivän nuorisotyön alueellisen työn valtakunnallisesta koordinaatiosta ja kehittämisestä
 • vastaa uusien verkostojen käynnistämisen tuesta ja alueellisille koordinaattoreille annettavasta tuesta
 • kerää paikallista ja alueellista tietoa koulutus-, kehittämis- ja vaikuttamistyön tueksi
 • osallistuu etsivän nuorisotyön valtakunnallisen tapahtuman suunnitteluun ja organisointiin
 • vastaa konsortioyhteistyöstä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa sekä suhteista aluehallinnon viranomaisiin ja etsivän nuorisotyön keskeisiin sidosryhmiin
 • koordinoi etsivän nuorisotyön tiimin työtä ja raportoi toiminnasta

Odotamme hakijalta

 • erinomaista etsivän nuorisotyön tuntemusta
 • keskeisten sidosryhmien tuntemusta
 • kokemusta verkostojen rakentamisesta ja johtamisesta
 • hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
 • soveltuvaa koulutusta
 • matkustusvalmiutta
 • ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

 

Tiedusteluihin vastaa Anna Kapanen p. 010 279 2727 ke 14.2. klo 9−12 ja pe 23.2. klo 13−16. Vapaamuotoiset hakemukset 1.3.2018 mennessä osoitteella annukka.virtanen@tpy.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä 7.-9.3.2018