(Poistunut julkaisusta)

Asianhallintasihteeri
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2018

Hallintovirasto johtaa seurakuntayhtymän yleistä hallintoa ja resurssien käyttöä sekä huolehtii seurakuntayhtymän sidosryhmäyhteistyöstä. Työnantajapolitiikan koordinointi on keskeisessä asemassa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana

ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA

Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen sekä henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri toimii tiedonohjausjärjestelmän pääkäyttäjänä, laatii ja päivittää tiedonohjaussuunnitelmaa, vastaa kirjaamon toiminnasta ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietoja koskevien säännösten asiantuntijana ja ohjaa sekä neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Työhön kuuluu myös hallintoviraston toimistotehtäviä ja tietosuojatyöryhmän jäsenenä sekä sihteerinä toimiminen.

Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai vastaava osaaminen. Lisäksi arvostamme kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta sekä perehtyneisyyttä manuaaliseen ja sähköiseen tiedonhallintaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15%.

Lisätietoja virasta antaa 27.-30.11.2018 hallintojohtaja Hannu Kallio, p. 040 3417270.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä viimeistään 17.12.2018. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 17.12.2018 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.