(Poistunut julkaisusta)

Asiakkuuspäällikön virka
Kirkkohallitus / Kirkon palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Kirkon palvelukeskuksessa on haettavana

Asiakkuuspäällikön virka

Asiakkuuspäällikkö toimii palvelukeskuksen asiakkuuksien hoitajana ja siihen liittyvän prosessin vastuullisena kehittäjänä. Asiakkuuspäällikkö toimii yhteistyössä palvelukeskuksen asiakkaiden sekä palvelukeskuksen kehityspäällikön ja palvelupäällikön kanssa kehittäen kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja asiakaslähtöisesti. Asiakkuuspäällikkö toimii Kirkon palvelukeskuksen johtoryhmän jäsenenä.

Asiakkuuspäällikön tehtävänä on varmistaa tiiviin asiakasyhteistyön kautta palvelukeskuksen asiakaslähtöinen toiminta sekä asiakastyytyväisyyden systemaattinen kehittäminen. Asiakasyhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien tehostamiseksi sekä asiakkaan että palvelukeskuksen näkökulmasta on olennainen osa asiakkuuspäällikön työtä. Asiakkuuspäällikön tehtävänä on rakentaa asiakkuuden hoitoon vaadittavat mallit ja menetelmät sekä ylläpitää ja kehittää niitä. Asiakkuuspäällikön tehtävänä on pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin, ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja etsiä niihin parhaita ratkaisuja.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto taloushallinnon alalta sekä hyvä perehtyneisyys työalaansa. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen sekä ruotisin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Odotamme hakijalta
• useamman vuoden työkokemusta asiakkuuksien hoidosta ja kehittämisestä
• hyvää perehtyneisyyttä julkishallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin
• näyttöjä tuloksellisesta asiakastyytyväisyyden kehittämisestä
• kykyä kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja asiakaslähtöisesti
• kokemusta esimiestyöstä
• luontevuutta, myyntihenkisyyttä sekä vahvoja vuorovaikutustaitoja asiakasyhteistyössä
• innovatiivisuutta ja kykyä hahmottaa uusia ratkaisumalleja

Arvostamme
• ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
• itsenäistä, tavoitteellista ja kehittävää työotetta
• laaja-alaista seurakuntasektorin tuntemusta
• laatu- ja Lean –osaamista

Tarjoamme laajan ja haasteellisen tehtäväkentän kehittyvän toiminnan parissa.

Virka täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mukaan, minkä lisäksi maksetaan henkilön työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää (kokonaispalkkaus 4707,41 – 5231,59 e/kk).
Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu kirkon jäsen.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme lähettämään sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteessa evl.fi/tyopaikat. Hakemusten on oltava perillä viimeistään perjantaina 2.10.2020 klo 16.00. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Kirkon palvelukeskuksen johtaja Sami Savilaakso (sami.savilaakso(at)evl.fi) tai puh. 040 688 1465, ti 15.9. klo 14-16 sekä ke 23.9. klo 14-16.