(Poistunut julkaisusta)

Asiakkuuspäällikön virka
Kirkkohallitus/Kirkon palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2020

Oulussa sijaitsevassa Kirkon palvelukeskuksessa on avoinna

Asiakkuuspäällikön virka

Asiakkuuspäällikön vastuulla on palvelukeskuksen asiakkuuksien hoito ja sen kehittäminen. Asiakkuuspäällikkö varmistaa tiiviin asiakasyhteistyön kautta palvelukeskuksen asiakaslähtöisen toiminnan sekä asiakastyytyväisyyden systemaattisen kehittämisen. Asiakasyhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien tehostamiseksi niiden koko pituudeltaan on olennainen osa asiakkuuspäällikön työtä.

Asiakkuuspäällikkö toimii yhteistyössä palvelukeskuksen asiakkaiden sekä palvelukeskuksen kehityspäällikön ja palvelupäällikön kanssa kehittäen kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon toimintoja sekä palvelukeskuksen palvelutarjonnan arvontuottoa asiakkaille. Asiakkuuspäällikön tehtävänä on edistää yksikön strategisia tavoitteita ja viedä niitä käytäntöön erityisesti palvelukeskuksen asiakkuuksien hallinnan, asiakaskohtaisten palvelulaajennuksien hallinnan sekä asiakaspalvelun hallinnan osalta.

Tunnet seurakuntatalouksien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja keskeiset järjestelmät. Sinulla on näyttöä asiakkuuksien hoidosta vaativissa toimintaympäristöissä. Sinulla on kokemusta asiakasyhteistyöstä sekä asiakaslähtöisestä prosessien kehittämisestä. Omaat hyvät yhteistyötaidot ja selviät haastavistakin tilanteista paineen alla.

Edellytyksenä tehtävään on
• soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. KTM)
• käytännön työkokemus asiakkuuksien hoidosta ja kehittämisestä
• seurakuntatalouksien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien tuntemus
• kiitettävä kirjallinen ja suullinen suomen ja ruotsin kielen taito

Odotamme asiakkuuspäälliköltä lisäksi
• laaja-alaista seurakuntasektorin tuntemusta
• kokemusta palvelutuotantotoiminnasta asiakasyhteistyön näkökulmasta
• kykyä monimuotoiseen palvelukehitykseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa
• oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta ja kykyä hahmottaa uusia ratkaisumalleja
• kykyä hallita samanaikaisesti useita laajoja kokonaisuuksia ja monitahoisia projekteja

Katsomme eduksi
• laatu- ja Lean –osaamisen

Tarjoamme laajan ja haasteellisen tehtäväkentän kehittyvän toiminnan parissa. Tehtävä alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian. Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mukaan, jonka lisäksi maksetaan henkilön työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää (kokonaispalkkaus 4637,84 – 5162,02 e/kk). Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteeseen evl.fi/tyopaikat viimeistään perjantaihin 7.8.2020 klo 16.00 mennessä.

Tiedusteluihin vastaa Kirkon palvelukeskuksen johtaja Sami Savilaakso (sami.savilaakso@evl.fi) tai puh. 040 688 1465, ma 29.6. klo 14-16 sekä ma 3.8. klo 14-16.