(Poistunut julkaisusta)

Asiakirjahallinnan suunnittelija
Museovirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.2.2020

Haemme Museovirastoon asiakirjahallinnan suunnittelijaa vakinaiseen virkasuhteeseen.
Tehtävä sijoittuu Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. Museoviraston
asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, arkiston hallinta ja asiakaspalvelu sekä kirjaamotoiminta. Yksikkö vastaa
myös Museoviraston arkeologisista kokoelmista sekä Museoviraston kirjastosta.

Asiakirjahallinnan suunnittelijan tehtävänä on vastata erityisesti Museoviraston sähköisestä asianhallinnasta ja siihen
liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Asiakirjahallinnan suunnittelija on asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjä ja
vastaa sen kehittämisestä, käytön tuen koordinoinnista sekä järjestelmän koulutuksista henkilökunnalle.

Asiakirjahallinnan suunnittelijan tehtäviin kuuluu tiedonohjaussuunnitelman kehittäminen ja ylläpito, sähköisen
asianhallinnan projektien johtaminen, kirjaamotoiminnan organisointi ja osallistuminen Museoviraston asiakirjahallinnan
suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa Museoviraston arkiston hallintaan sekä arkiston tietopalveluun.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, asiakirjahallinnan tutkintoa
sekä erinomaista asiakirjahallinnan alan tuntemusta ja käytännön osaamista.
Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavista asiakirjahallinnan tehtävistä ja asianhallintajärjestelmistä,
ymmärrystä kirjaamotyöskentelystä sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Arvostamme valtionhallinnon tuntemusta ja toivomme perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä sitä koskevaan
lainsäädäntöön.
 

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito
katsotaan hakijalle eduksi.
 

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
Tehtävä alkaa: 1.4.2020
Aloitus 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 21.2.2020 15:00
ID: 29-18-2020

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa
että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 784,24/kk) mukaan.
Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.
 

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.
 

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1
 

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Jutta Kuitunen
yli-intendentti
0295 33 6081
jutta.kuitunen@museovirasto.fi
Tiina Heikkinen
asiakirjahallinnan suunnittelija
0295 33 6083
tiina.heikkinen@museovirasto.fi
 

Toimipiste
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
www.museovirasto.fi