(Poistunut julkaisusta)

Asiakasvastaava
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.10.2019

Asiakasvastaava

Työavain 2-722-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 31.10.2019 kello 15:45
Espoon seniorineuvonta ja palveluohjaus , Karvasmäentie 4-6 02740 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Vanhusten hoito

Tehtävän kuvaus: Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikköön asiakasvastaavaa vakinaiseen virkasuhteeseen omaishoidon tuen palveluohjaustiimiin. Espoon seniorineuvonta ja palveluohjaus on koonnut saman organisaation alle ikääntyvien parissa tehtävän neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityön sekä palveluihin liittyvän päätöksenteon. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Asiakasvastaavan virka kuuluu yksikössä omaishoidon tuen palveluohjaus tiimiin. Espoossa yli 50 -vuotiaiden asukkaiden (1.1.2020 alkaen yli 65 -vuotiaiden) omaishoidon tuen päätöksenteko ja palveluohjaus on keskitetty seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikköön. Omaishoidon tuen prosessiin sisältyvät mm kotiin tehtävät palvelutarpeen arviointi- ja palveluohjauskäynnit, omaishoidettavien ja omaishoitajien tukeminen ja lakisääteisten vapaiden järjesteleminen sekä omaishoidon tuen päätöksenteko. Yhteistyö asiakkaan, asiakkaan läheisten, asiakasta hoitavien tahojen ja eri palveluntuottajien kanssa ovat merkittävä osa työtä. Tavoitteena on tukea omaishoitajien ja -hoidettavien arjessa selviytymistä ja kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Tarvittaessa järjestetään asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisia muita palveluja. Tehtäviin kuuluvat myös asiakas- ja palveluprosessien kehittämiseen osallistuminen sekä yksikön muiden palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen. Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätöksenteko. Tehtävänkuva on laaja-alainen ja monipuolinen. Työ on haasteellista ja palkitsevaa, jossa vastuullinen päätöksentekotaito, tiimiosaaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat. Työ alkaa 15.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Tervetuloa joukkoomme!


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään tuntemusta kunnan palvelujärjestelmistä, sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tuntemusta, itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia monialaisissa verkostoissa.

Arvostamme kokemusta omaishoidon tuen päätöksenteosta ja palveluohjauksesta, kehittävää työotetta, molempien kotimaisten kielten osaamista ja ATK -osaamista. Työn sujumisen kannalta ajokortti on eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2920,23 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Liukuva yleistyöaika 38 h 45 min / vko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Asiakkuuspäällikkö Hannele Vepsäläinen
+358505446734
etunimi.sukunimi@espoo.fi