Asiakasvastaava, Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2021

Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikköön asiakasvastaavaa vakinaiseen virkaan omaishoidon tuen palveluohjaustiimiin.

Espoossa yli 65 -vuotiaiden asukkaiden omaishoidon tuen päätöksenteko ja palveluohjaus on keskitetty seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikkö Nestoriin. Omaishoidon tuen asiakasprosessiin sisältyy mm kotona tehtävät palvelutarpeen arviointi- ja palveluohjauskäynnit, omaishoidettavien ja -hoitajien tukeminen, omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestäminen sekä omaishoidon tuen päätöksenteko. Yhteistyö asiakkaan, asiakkaan läheisten, asiakasta hoitavien tahojen ja eri palveluntuottajien kanssa on merkittävä osa työtä.

Tavoitteena on tukea omaishoitajien ja -hoidettavien arjessa selviytymistä ja kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Tarvittaessa järjestetään heidän tarpeidensa mukaisia muita palveluja. Palvelurakenteen muutosten myötä tehtäviin kuuluvat myös asiakas- ja palveluprosessien kehittämiseen osallistuminen sekä yksikön muiden palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.

Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätöksenteko.

Tehtävänkuva on laaja-alainen ja monipuolinen. Työ on haasteellista ja palkitsevaa, jossa vastuullinen päätöksentekotaito, tiimiosaaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat.

Osana tiimiämme asiakasvastaavan on mahdollista tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten ikäihmisten parissa!

Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään ma 11.10.2021.

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus

Työaika: Liukuva yleistyöaika, 38h 15min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta sekä kykyä toimia moniammatillisissa tiimi- ja verkostoissa.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, kokemusta omaishoidon tuesta ja SHL kuljetuspalvelun päätöksenteosta, palveluohjauksesta, sosiaalipalveluiden tuntemusta, molempien kotimaisten kielten osaamista sekä ATK -taitoja. Työn sujumisen kannalta ajokortti on eduksi.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot