(Poistunut julkaisusta)

Asiakasvastaava, Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.6.2020

Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikköön asiakasvastaavaa sijaisuuteen omaishoidon tuen palveluohjaustiimiin.

Espoon seniorineuvonta ja palveluohjausyksikön toiminnan lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Yksikön tehtäviin kuuluvat ikääntyneen väestön ennakoivat palvelut, neuvonta ja palveluohjaus, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi, päätöksenteko sosiaalihuoltolain mukaisista vanhustenpalveluista sekä palvelukeskus- ja päivätoiminta iäkkäille.

Espoossa yli 65 -vuotiaiden asukkaiden omaishoidon tuen päätöksenteko ja palveluohjaus on keskitetty seniorineuvonta- ja palveluohjausyksikkö Nestoriin. Omaishoidon tuen asiakasprosessiin sisältyy mm kotona tehtävät palvelutarpeen arviointi- ja palveluohjauskäynnit, omaishoidettavien ja -hoitajien tukeminen, omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestäminen sekä omaishoidon tuen päätöksenteko. Yhteistyö asiakkaan, asiakkaan läheisten, asiakasta hoitavien tahojen ja eri palveluntuottajien kanssa on merkittävä osa työtä.

Tavoitteena on tukea omaishoitajien ja -hoidettavien arjessa selviytymistä ja kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Tarvittaessa järjestetään heidän tarpeidensa mukaisia muita palveluja. Palvelurakenteen muutosten myötä tehtäviin kuuluvat myös asiakas- ja palveluprosessien kehittämiseen osallistuminen sekä yksikön muiden palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.

Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätöksenteko.

Tehtävänkuva on laaja-alainen ja monipuolinen. Työ on haasteellista ja palkitsevaa, jossa vastuullinen päätöksentekotaito, tiimiosaaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat.

Tervetuloa joukkoomme!

Palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan niin pian kun mahdollista.


Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Karvasmaentie 6, 02760.

Työaika: Liukuva yleistyöaika, 38h 45min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja tevrveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Lisäksi edellytetään tuntemusta kunnan palvelujärjestelmistä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa.

Eduksi luetaan kokemus omaishoidon tuen ja SHL kuljetuspalvelun päätöksenteosta, palveluohjauksesta, sosiaalipalveluiden tuntemus, molempien kotimaisten kielten osaaminen sekä ATK -taidot. Työn sujumisen kannalta ajokortti on eduksi.


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot