Academic Work logo

Asiakaspalvelun tiiminvetäjä rahastoyhtiöön, Seligson & Co Rahastoyhtiö, Helsinki.

Academic Work