Asiakasohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2020

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Lännen työpiste sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Mannerheimintiellä.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtanamme on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti.

Nyt avoinna olevan asiakasohjaajan työnkuvassa painottuvat asiakkaiden laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta. Arvioimme asiakkaiden tilannetta päivätoiminnan, kotiin vietävien palveluiden, arviointi-ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaaliohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon osalta. Järjestämme asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut, teemme palvelupäätökset ja koordinoimme palveluiden kokonaisuutta asiakassuunnitelman avulla.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä meidän kanssamme asiakasohjauksen toimintaa. Olisi hyvä, jos sinulla olisi jo kokemusta ikääntyneiden asiakkaiden parissa työskentelystä sekä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemusta. Työssä on tärkeää osata ottaa haltuun laajoja asiakokokonaisuuksia. Työssä tukenasi on moniammatillinen tiimi. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa. Perehdytämme kaikki uudet työntekijämme käytössämme oleviin työtapoihin- ja välineisiin.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi katsotaan kokemus HelppiSeniorin asiakasohjauksen asiakasohjaajan työstä ja Helsingin palvelujärjestelmän tuntemus.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.
Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-231-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Birgitta Maanonen, 09 310 23314, birgitta.maanonen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot