(Poistunut julkaisusta)

Asiakasohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2020

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjaukseen on keskitetty ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluiden järjestäminen, päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi. Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työskentely tapahtuu pääosin arkipäivisin virka-aikana ja tehtävässä korostuu sairaalassa ja arviointi- ja kuntoutusosastoilla tehtävät palvelutarpeen arvioinnit. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työpiste sijaitsee Suursuon sairaalassa. Työssäsi sinua tukevat samaa työtä tekevät sairaanhoitaja asiakasohjaajat, jotka työskentelevät Suursuon, Malmin ja Laakson sairaaloissa sekä koko moniammatillinen Pohjoisen asiakasohjauksen tiimimme Kustaankartanossa. Tiimiin kuuluu asiakasohjaajia (sosionomeja, geronomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia), sosiaalityöntekijöitä, kotihoidon ohjaaja ja asiakkuuspäällikkö.

Odotamme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja erityisesti hyvää paineensietokykyä vaativassa tehtävässä. Työssä on tärkeää osata sekä moniammatillinen yhteistyö että kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Elina Määränen, p. 040 505 1337, elina.maaranen@hel.fi