Asiakasohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2019

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Työpisteemme sijaitsee Kustaankartanon seniorikeskuksen tiloissa.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Perustehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla. Arvioimme asiakkaiden tarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi-ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaalityö- ja ohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon suhteen sekä teemme niistä päätökset.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä meidän kanssamme asiakasohjauksen toimintaa. Työssä on tärkeää osata sekä moniammatillinen tiimityö että kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme: Kokemusta HelppiSeniorin asiakasohjaustyöstä ja kaikkien asiakasprosessiemme osaamista. Pohjoisen alueen iäkkäiden palvelurakennetuntemusta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-298-19. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

asiakkuuspäällikkö Elina Määränen, p. 310 23317, elina.maaranen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot