(Poistunut julkaisusta)

Asiakasohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Työpisteemme sijaitsee Kustaankartanon seniorikeskuksen tiloissa.

HelppiSenioriin on keskitetty seuraavat toiminnot: ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi, palveluiden järjestäminen, päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Tehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit, joissa arvoimme tarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi- ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaalityön- ja ohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon suhteen sekä teemme niistä päätökset.

Teemme asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön ja sairaaloiden sekä kuntouttavan arviointitiimin ja kotihoidon kanssa.

Työssäsi sinua tukee moniammatillinen tiimi ja erityisasiantuntijat ja esimies. Pohjoisen asiakasohjauksen tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, kotihoidon ohjaaja ja asiakasohjaajia (sosionomeja, geronomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia) sekä asiakasohjausyksikön esimies.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto- ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta heittäytyä kehittämään yhdessä kanssamme asiakasohjauksen toimintaa. Työssäsi on tärkeää osata sekä moniammatillinen tiimityö että kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja kykyä hahmottaa asiakasprosessien toimintaa.

Tarjoamme kaupungin hyvät henkilöstöedut. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.
Jätä hakemuksesi osoitteess heslinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Luemme eduksi: Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osaamisen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

asiakkuuspäällikkö Ellina Määränen 09 310 23317 kotihoidon ohjaaja Teija Eevala 09 310 20673

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi